Les participacions preferents en la declaració de la Renda.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Els maldecaps de les persones titulars de Participacions Preferents o Deute Subordinada no s’acaba en els tràmits per recuperar la totalitat o part dels seus diners invertits. Ara, en el moment de fer la declaració de renda, hauran de tenir en compte quines han estat les operacions d’ inversió i desinversió en aquests productes per […]

A l’agència tributària no confeccionen la declaració de Renda en tots els casos.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

Hisenda no confecciona declaracions de renda en els casos següents: Amb rendiments del treball superiors a 65.000 euros, Amb rendiments del capital mobiliari superiors a 15.000 euros, Amb rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa (empresarials, professionals o en atribució), Amb més d’un immoble arrendat o Amb més de dues transmissions de béns durant l’any, Amb […]

Exempció en l’IRPF del salari per treballs a l’extranger.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

L’article 7 en la seva lletra p) de la Llei de l’IRPF regula l’exempció dels rendiments de treball percebuts per treballs realitzats a l’estranger. Aquesta exempció només s’aplica a les persones residents fiscals a Espanya i per tant obligats a tributar a Espanya, en principi, per totes les rendes mundials obtingudes durant l’any. Com a […]

Qui està obligat a presentar la declaració de Renda 2013?

logo con letras Gestoria Luis Mataro

AVUI, 23 D’ABRIL, S’INICIA EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE L’IRPF. Avui dia 23 d’abril s’inicia el període de presentació de la Declaració de Renda 2013. El termini finalitza 30 de juny. Amb caràcter general, estan obligats a presentar la declaració de l’ IRPF de l’exercici 2013 tots els contribuents que hagin obtingut en l’exercici rendes subjectes a l’Impost. […]

Renda 2013: Canvias pels emprenedors i Business Angels.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

ES VA CANVIAR LA TRIBUTACIÓ AL MIG DE L’EXERCICI FISCAL. La Llei d’Emprenedors 14/2013 va introduir algunes modificacions fiscals rellevants que cal tenir presents pels emprenedors i els “business angels”. Amb efectes de 29 de setembre, va suprimir l’exempció per guanys patrimonials per la transmissió d’accions i participacions en empreses de nova creació. Ara be, […]

Declaració de Renda i patrimoni 2013.

logo con letras Gestoria Luis Mataro

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITEM PER FER LA DECLARACIÓ. El dia 23 d’abril s’inicia el període de presentació de la Declaració de Renda 2013. El termini de presentació finalitza 30 de juny. En el cas de domiciliar el pagament al banc el termini de presentació acabarà el 25 de juny. Des de l’1 d’abril es pot demanar […]

Renda 2013. Deducció per inversió en habitatge habitual: Règim transitori .

Declaración renta Mataro

ES SUPRIMEIX LA DEDUCCIÓ PERÒ ES MANTÉ UN RÈGIM TRANSITORI. No obstant això , per als contribuents que venien deduint per habitatge habitual amb anterioritat a 1 de gener de 2013 ( excepte per aportacions a comptes habitatge) , l’esmentada Llei 16/2012 introdueix un règim transitori , regulat en la nova disposició transitòria divuitena de […]