A l’agència tributària no confeccionen la declaració de Renda en tots els casos.

Hisenda no confecciona declaracions de renda en els casos següents:

Amb rendiments del treball superiors a 65.000 euros,

Amb rendiments del capital mobiliari superiors a 15.000 euros,

Amb rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa (empresarials, professionals o en atribució),

Amb més d’un immoble arrendat o

Amb més de dues transmissions de béns durant l’any,

Amb rendiments procedents de règims especials.

Tampoc es confeccionen declaracions complementàries d’anys anteriors.

Newsletter