A l’agència tributària no confeccionen la declaració de Renda en tots els casos.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Hisenda no confecciona declaracions de renda en els casos següents:

Amb rendiments del treball superiors a 65.000 euros,

Amb rendiments del capital mobiliari superiors a 15.000 euros,

Amb rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa (empresarials, professionals o en atribució),

Amb més d’un immoble arrendat o

Amb més de dues transmissions de béns durant l’any,

Amb rendiments procedents de règims especials.

Tampoc es confeccionen declaracions complementàries d’anys anteriors.

Newsletter