Béns i drets situats a l’estranger: El model 720

El proper dia 31 de març finalitza el termini per la presentació de la «Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger», model 720, corresponen a l’exercici 2022. La Llei 7/2012 estableix l’obligació de presentar una declaració informativa anual model 720 comprensiva dels següents béns i drets situats a l’estranger: Comptes en entitats financeres […]

Obligacions fiscals març 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes de març.                                                                             […]

Obligacions fiscals febrer 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes de febrer Fins al 13 de febrer INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari Gener 2023. Obligats a subministrar informació estadística Fins al 20 de febrer Renda i societats Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i activitats econòmiques, rendes […]

Obligacions fiscals gener 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes de gener.   Fins al 12 de gener INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari Desembre 2022. Obligats a subministrar informació estadística    Fins al 20 de gener Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia […]

Obligacions fiscals desembre 2022

Impostos - euros

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents al mes de  desembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.   Fins al 20 de desembre Renda i societats  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i […]