Impostos d’un ecommerce com autònom

Impostos d’un autònom amb un ecommerce És important donar-se d’alta com autònom abans de començar a vendre els nostres productes en línia a través d’un Shopify, d’un markeptplace com Amazon o bé fent Dropshipping. Indiferentment de la modalitat que escullis cal que et donis d’alta per pagar els impostos d’un ecommerce com autònom. A continuació […]

IVA Diferit, tot el que has de saber

IVA Diferit Careta

Com passar de l’IVA d’importació al IVA Diferit En Pep Luis, director de Gestoria Luis ens explica quins són els tràmits que has de seguir per passar de l’IVA d’importació al IVA diferit i així no haver de pagar el 21% d’IVA cada cop que s’importa una mercadería. IVA diferitWatch this video on YouTube   […]

Què és el REDEME, tot el que n’has de saber

què és el redeme careta català

Què és el REDEME? El REDEME és el Règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME) és un règim excepcional en què l’IVA es retorna mensualment, en lloc de anualment. Esbrina si la teva empresa pot acollir-se a l’REDEME Coneix els seus avantatges i inconvenients i el procediment per a sol·licitar- Pep Lluís, director de Gestoria […]

Model 232 d’operacions vinculades, tot el que has de saber

Model 232 careta video Gestoria luis

Durant el mes de novembre s’ha de presentar el model 232, “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales” en relació a les operacions efectuades durant l’exercici anterior, totes aquelles entitats amb data de tancament del 31 de desembre, i que tinguin operacions i superin […]

Assegurances contra danys mediambientals

assegurances contra danys medioambientals

Des d’una perspectiva asseguradora, qualsevol empresa en la realització de la seva activitat pot generar danys als seus béns o bé de tercers. Quan es produeixen aquest tipus de danys està clar que la part afectada reclamarà a la companyia asseguradora una indemnització per l’esmena d’aquests danys. No obstant això, què passa quan els danys […]

Deduïbilitat de vehicles en l’Impost de Societats

Deduïbilitat de vechicles en l'impost de societats

Un tema de permanent actualitat és la deduïbilitat de vehicles en l’Impost de Societats, o les despeses associades a aquest. Queda fora per tant dins de l’anàlisi que fem a continuació la deduïbilitat de les despeses associades al vehicle en l’IRPF en cas d’autònoms o del tractament de l’IVA sobre l’adquisició del un vehicle. En […]

SCP o SL diferències

SCP o SL

Què és millor a l’hora d’iniciar un projecte empresarial? Quina forma jurídica és la més convenient? La resposta a aquestes preguntes depèn de molts factors, però en aquesta entrada anem a centrar-nos en la forma jurídica de les Societats Civils Privades SCP i les compararem amb les Societats Limitades SL.     La principal diferència […]

Què són i quina és la tributació de les entitats sense ànim de lucre

entitats sense ànim de lucre

Què són les entitats sense ànim de lucre? Les entitats sense ànim de lucre són aquelles entitats que orienten la seva activitat i es constitueixen per aconseguir un objectiu superior al del simple guany econòmic, que a més repercuteix en un benefici per la societat. Els beneficis que s’obtinguin del desenvolupament de les activitats de […]

Hisenda intensifica el control sobre el frau fiscal

Hisenda intensifica el control sobre el frau fiscal

  Hisenda intensifica el control sobre el frau fiscal. Com ho està realitzant? Bàsicament està comparant el marge brut declarat en l’Impost sobre Societats de l’empresa en concret amb el marge brut d’altres empreses dins del mateix sector. D’aquesta manera pot detectar si hi ha empreses que se situen als límits del seu sector i […]

Com tributen els Bitcoins

Com tributen els bitcoins

Abans d’explicar com tributen els bitcoins és important tenir clars dos conceptes bàsics de l’operativa de les criptomonedes.  Compravenda de Bitcoins o criptomonedes: Els bitcoins són una moneda virtual que a data d’avui molt rarament s’accepta com a mitjà de pagament a Espanya si bé, sí que es pot utilitzar com a mitjà de pagament […]