GESTORIA HERÈNCIES

Dur a terme una bona planificació fiscal per pagar el just i necessari.

Primera consulta gratuïta

LA IMPORTÀNCIA DE DEIXAR FET EL TESTAMENT

LA IMPORTÀNCIA D'UNA BONA PLANIFICACIÓ FISCAL

La Teia Luis, responsable de l’àrea jurídica de LUIS GESTORIA ens remarca la importància de dur a terme una bona planificació fiscal de la nostra herència. Hi ha certes bonificacions que es poden tenir en compte a l’hora de fer el traspàs de béns. Tota aquesta normativa és específica per cada comunitat autònoma i és precís deixar-se assessorar per un professional del sector i així pagar el que justament ens pertoca.

L’impost de successions és el responsable que hagis de pagar per rebre una herència. També anomenat impost de successions i donacions és d’àmbit autonòmic i per tant té un tipus impositiu diferent en les diferents comunitats autònomes. El càlcul de l’impost es fa tenint en compte la base imposable pel tipus impositiu aplicable en cada cas.

Hi ha diverses reduccions i despeses deduïbles que s’han de considerar a l’hora de fer els càlculs per saber l’import exacte a pagar en l’impost de successions. A més, cada cas és diferent, de manera que la recomanació que volem donar és que si creu que pot tenir alguna bonificació o té un cas complex, es deixi assessorar per un expert. El guany que pot obtenir a efectes fiscals és sens dubte molt superior als honoraris de l’assessor.

GESTORIA I ASSESSORIA INTEGRAL A MATARÓ ONLINE

4.6/5
0
PROFESIONALS
0
CLIENTS
0
ANYS D'HISTÒRIA