POLÍTICA DE PRIVACITAT GESTORIA LUIS

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractamentGABINET A. LUIS I ASSOCIATS S.A , amb domicili a Mataró, Barcelona, carrer Camí Ral 336. NIF A-58468372.
Finalitat del tractament

Realitzar la prestació dels serveis propis contractats.

Remisió d’informació legal i de informació i promoció de productes i serveis.

Legitimació del tractament

Relació contractual Interés legítim en el cas de clients.

Consentiment expres en el cas de no clients.

DestinatarisExclusivamente a empresas del grupo GESTORIA LUIS , esto es GABINET A. LUIS I ASSOCIATS S.A , A. LUIS I FILLS CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. I GESTORIA LUIS S.L.
DretsEls nostres usuaris tenen dret a acdedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s’explica en la informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

  1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

GABINET A. LUIS I ASSOCIATS S.A. és la responsable de salvaguardar els teus drets i respondre a les teves consultes sobre la protecció de les teves dades. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu gestorialuis@luis.cat telèfon 937 961 031 o mitjançant un correu ordinari a Camí Ral 336, 08301 Mataró, Barcelona.

  1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals de clients es destinaran a la prestació dels serveis que es tinguin contractats.

Les dades personals de no clients recaptats a través de la pàgina web, en el cas de donar-nos el seu consentiment exprés, s’usaran per remetre informació legal, informació de serveis i de productes de les empreses del grup de GESTORIA LUIS.

  1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Relació contractual de prestació de serveis d’assessoria i gestió fiscal, fiscal comptable, laboral, jurídica i d’assegurances.

Interès legítim:

Existiran algunes circumstàncies i situacions en les quals tractarem les teves dades personals per als nostres interessos comercials legítims. El nostre interès legítim pot ser un benefici comercial o social i perquè puguem dur a terme aquest tractament, sempre mantindrem l’equilibri entre els nostres interessos i els teus per garantir que sigui just.

Cosentimient exprés:

En el cas de no clients que ens cedeixin les seves dades a través de la present web, les seves dades personals -nom, e-mail, telèfon- s’usaran per a la remissió d’informació d’actualitat legal i informació de serveis i productes prestats pel grup d’empreses GESTORIA LUIS.

  1. CONSERVACIÓ

En GABINET A. LUIS I ASSOCIATS S.A conservarem les teves dades mentre els necessitem per a la prestació dels serveis o fins que ens sol·licitis la teva oposició de conformitat amb l’establert a l’apartat “Drets” d’aquesta política de privadesa.

  1. DESTINATARIS

Les dades personals recaptades de clients seran destinats a les finalitats pròpies del servei i si escau podran ser remesos en compliment de les obligacions legals pròpies del client que ens ha encarregat. Per això podran ser remesos a les administracions públiques, això és, AEAT, Seguretat Social i altres organismes de qualsevol administració estatal, autonòmica o local.

Les dades personals recaptades de no clients i el consentiment dels quals sigui exprés para, exclusivament, el va enviar de newsletter, informacions o promocions no es remetran a altres entitats a excepció de les societats del grup GESTORIA LUIS; GABINET A. LUIS I ASSOCIATS S.A , A. LUIS I FILLS CORREDORIA D’ASSEGURANCES S.L. I GESTORIA LUIS S.L.

  1. DRETS

– Dret d’accés: Aquest dret et permet conèixer què dades personals té GABINET A. LUIS I ASSOCIATS S.A.

– Dret de rectificació: Aquest dret et permet sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

– Dret de supressió: Aquest dret et permet la supressió de les seves dades quan no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.

– Dret de la limitació del tractament: Aquest dret et permet sol·licitar al responsable, que suspenguem el tractament de dades quan a) impugnis l’exactitud dels mateixos, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable b) en aquells casos en els quals exercitis el dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat. Aquest dret també et permet sol·licitar-nos que conservem les teves dades personals quan a) el tractament de dades sigui il·lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades i sol·licitis en el seu lloc la limitació del seu ús o b) Ja no necessitem les dades per a les finalitats del tractament però l’interessat si els necessita per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

– Dret d’oposició: Aquest dret et permet oposar-te al tractament quan existeixin motius fundats per a això relacionats amb la teva situació personal o bé oposar-te a les accions de prospecció comercial. Deixarem de tractar les dades, tret que el tractament obeeixi a motius legítims o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

– Dret a la portabilitat de les dades: Aquest dret et permet sol·licitar la portabilitat de les teves dades a un altre responsable del tractament. Aquest dret et permet rebre les teves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

– Dret a revocar el consentiment: Aquest dret et permet revocar el consentiment atorgat.
Pots exercitar aquests drets enviant la teva sol·licitud al correu gestorialuis@luis.cat o mitjançant un correu ordinari a Camí Ral 336, 08301 Mataró, Barcelona.
En tot cas, pots acudir a l’agència espanyola de protecció de dades si consideres que s’han vulnerat les disposicions vigents en matèria de protecció de dades. A la seva pàgina web pots trobar informació addicional i complementària sobre tots aquests drets: www.agpd.es.

L’exercici d’aquests drets és totalment gratuït

Què has de presentar per a l’exercici dels teus drets?

1-Petició dirigida al responsable del tractament.

2- Fotocòpia del DNI o passaport o un altre document vàlid que t’identifiqui.

3-També pots usar la signatura electrònica en comptes del DNI.

4-Si els exercites a través d’un representant, document o instrument electrònic que acrediti la representació.

5- Petició en què es concreta la sol·licitud.

6-Direcció a efectes de notificacions, data i la teva signatura.

7-Documents acreditatius de la petició que realitzis, si fossin necessaris.

Una vegada, vegada rebuda la petició analitzarem si s’ha aportat tota la informació necessària per al seu tràmit així com la legitimitat i pertinència de la petició. En cas que no sigui pertinent o que, pel supòsit concret, no pugui concedir-se l’exercici del dret sol·licitat. Ho comunicarem a l’interessat als efectes que pugui interposar les reclamacions corresponents.

Respondrem a la teva sol·licitud dins dels terminis establerts legalment, tret que per problemes que estiguin fora del nostre abast no puguem dur-ho a terme. En aquest cas, t’informarem dels motius i dels terminis previstos de resolució.