Obligacions fiscals abril 2024

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes d’abril.

 

 Fins al 12 d’abril


COMPTABILITAT

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 10.

Fins al 12 d’abril


INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Març 2024. Obligats a subministrar informació estadística
 

Fins al 22 d’abril


Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia 15 d’abril.

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2024. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2024: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

 

Pagaments Fraccionats Renda

 • Primer trimestre 2024:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva (mòduls): 131

 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Primer pagament fraccionat IS 2024

 

IVA

 • Març 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2024. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2024. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2024. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

 

Impostos mediambientals

 • Març 2024 I primer trimestre 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2024. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació: 587. Sol·licitud de devolució: A23. Presentació comptabilitat d’existències
 

Fins al 30 d’abril


Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia 25 d’abril.

IVA

 • Març 2024. Autoliquidació: 303
 • Març 2024. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Primer trimestre 2024. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369
 

Impostos mediambientals

 • Març 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 • Primer trimestre Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Presentació comptabilitat i llibre registre d’existències
 

Des de 3 d’abril al 30 de juny


RENDA I PATRIMONI 2023

 • Presentació per Internet de les declaracions de renda 2023 i patrimoni 2023.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny.

Iniciarem la campanya de confecció i presentació de la declaració de renda el dia 22 d’abril. Per això, ja podeu demanar hora, al telèfon habitual 937961031 o al mail de la Gemma (gemma.colomer@luis.cat) o d’en Jordi (jordi.martinez@luis.cat).

Recordeu que per confeccionar la declaració ho farem de forma presencial, telefònica o per videoconferència, sempre prèvia la vostra sol·licitud.

Newsletter