Renda 2013: Canvias pels emprenedors i Business Angels.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

ES VA CANVIAR LA TRIBUTACIÓ AL MIG DE L’EXERCICI FISCAL.

La Llei d’Emprenedors 14/2013 va introduir algunes modificacions fiscals rellevants que cal tenir presents pels emprenedors i els “business angels”.

Amb efectes de 29 de setembre, va suprimir l’exempció per guanys patrimonials per la transmissió d’accions i participacions en empreses de nova creació. Ara be, s’ha establert un període transitori pels contribuents que venguin les participacions comprades abans d’aquella data.

Les inversions fetes a partir del 29 de setembre vindran regulades per una nova deducció. La Llei 14/2013 va crear un incentiu fiscal en l’IRPF a favor dels business angels que aportin capital a societats de nova o recent creació, permetent una deducció del 20% de l’inversió realitzada amb una base màxima de deducció de 50.000 euros anuals, limitat a una participació en el capital no superior en el 40%. Però, insistim, aquesta deducció només s’aplicarà a les inversions fetes a partir de 29 de setembre de 2013. També s’estableix l’exempció de la plusvàlua al sortir de la societat en el cas de la reinversió de l’import obtingut.

Newsletter