Contracte en pràctiques, tot el que has de saber

Contrato en prácticas todo lo que debes saber

Quins estudis són necessaris per a atendre a un contracte en pràctiques? Què treballadors poden formalitzar el contracte en pràctiques? El treballador ha de tenir un títol universitari o de formació professional o un certificat de professionalitat. El contracte s’ha de fer dins dels 5 anys següents a la finalització dels estudis (7 anys en […]

Com afrontar una inspecció de treball

cómo afrontar una inspección de trabajo

Què és i com afrontar una inspecció de treball. Està fundat el temor dels empresaris a la inspecció de treball? La inspecció de treball és un procediment sistemàtic i realitzat de manera rutinària a través dels inspectors. Aquests a través de visites presencials van a revisar de manera continuada el compliment de la legislació laboral. […]

Impostos de la donació d’un pis a un fill. Tot el que has de saber

impostos de la donació d'un pis

Abans de fer una donació d’un d’un pis a un fill per exemple o de diners o qualsevol altre tipus de bé a una altra persona, s’ha d’analitzar i estudiar els impostos i les despeses que s’hauran de pagar, en cas contrari correm el risc de tenir una desagradable sorpresa. Donar un bé no resulta […]

La quita d’un conveni de creditors és despesa deduïble

Quita d'un conveni de creditors

Segons la Direcció General de Tributs la quita d’un conveni de creditors és despesa deduïble en l’ Impost de Societats. Concretament la condonació parcial d’un deute, pactat després de l’incompliment reiterat del deutor i existint acords de renegociació del mateix a causa d’aquests incompliments, quan es considera que el crèdit pot no arribar-se a cobrar […]

Gestoria Luis a les XXSS

Gestoria Luis a les XXSS

Gestoria Luis a les XXSS – Twitter, Facebook y Linkedin Amb la voluntat d’estar més a prop de les empreses, dels autònoms i dels particulars, a Gestoria Luis hem renovat la nostra Web, desenvolupant-la en format Blog i actualitzat el Twitter, Facebook i Linkedin. Avui hem fet un pas endavant en el món de les […]

Els deures i obligacions dels administradors d’una societat.

deures i obligacions dels administradors

Principis bàsics que regeixen els deures i obligacions dels administradors La Llei de Societats de Capital regula en el seu capítol III els principis que han de regir l’actuació dels administradors. Els deures i obligacions dels administradors estan enmarcats sota els principis de diligència i lleialtat en defensa de l’interès de la societat. Aquests dos […]

L’obligació de fitxar a la feina

fitxar a la feina

El Govern espanyol estudia establir un registre horari per a tots els treballadors, o dit d’una altra manera la obligació de fitxar a la feina, tant per treballadors a jornada completa com per treballadors a jornada parcial. La finalitat segons diu, de portar un major control de les hores extraordinàries que es realitzen. Què estipula […]

Què passa amb el Facebook d’una persona quan es mor?

Herencia assessoria particulars

Què passa amb el Facebook d’una persona quan es mor? Com traspassar els actius digitals i les nostres voluntats quan hi ha una defunció? Ara hi ha la manera de fer-ho. La Teia Luis responsable de l’àrea jurídica de LUIS GESTORIA, ens introdueix els conceptes. Quan pensem en què passarà amb les nostres possessions el […]

És important fer el testament?

Gestoria herencies Teia Luis

Quan t’obligues a fer el testament estàs protegint i decidint, d’aquí la importància de tenir-lo actualitzat en cada circumstància personal. La Teia Luis responsable de l’àrea jurídica ens subratlla la seva importància. Fer el testament per protegir i decidir. Parlar de fer un testament resulta incòmode i pensar-hi pot crear cert mal rotllo. Però la […]

Comunitat de Béns, tot el que has de saber

Comunidad de Bienes II

La Comunitat de Béns (C.B.) és una forma senzilla i ràpida d’associar-se entre autònoms sota un projecte en comú. És una opció recomanable per a petits negocis o empreses petites que estan en fase de validació del seu model de negoci. En aquesta entrada del nostre blog t’explicarem quines característiques tenen les Comunitats de Béns […]