Reforma de l’impost de successions a Catalunya

Reforma de l'impost de successions a Catalunya

Amb l’aprovació dels pressupostos ha arribat una de les mesures més controvertides de l’executiu, la reforma de l’impost de successions que afecta la principal massa hereditaria del país, els descendents directes. En el següent vídeo la Teia Luis t’explica els canvis principals de la reforma.

 

Reforma de l'impost de successions a Catalunya

Quins són els canvis significatius de l’impost de successions?

S’augmenta la progressivitat de l’impost seguint les recomanacions de l’FMI i l’OCDE, partidaris de reconsiderar les desgravacions per als contribuents més acomodats. Dues modificacions que s’incorporen són:

 

 1. Es re-introdueixen els coeficients multiplicadors pel patrimoni pre-existent per als contribuents dels grups de parentiu I i II, de forma que els contribuents que rebin una herència i que ja tinguin un elevat patrimoni suportaran una major càrrega. Des de l’any 2010, els coeficients multiplicadors només s’apliquen als grups III i IV. Els nous coeficients dels grups I i II s’aplicaran a partir de quantitats superiors al mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni (500.000 euros).
  • Grup I: descendents menors de 21 anys Grup II: descendents majors de 21 anys, cònjuge i ascendents
 1. Es redueix la bonificació en la quota tributaria per als grups de parentiu I i II, mantenint la bonificació del 99% per als cònjuges. La reducció s’aplica deforma progressiva en funció de la base imposable, passant a ser del 60% al 0%. Així, per als trams d’herència de fins a 100.000 € s’aplicarà la bonificació íntegra del 60%, i aquesta s’anirà reduint fins arribar als trams d’herència superiors als 3 M€, on la bonificació serà del 0%. Cal tenir present que en tractar-se d’una bonificació per trams, la bonificació efectiva (real) és superior a la marginal (nominal). Així, per exemple, per a una herència de 3 M€, la bonificació efectiva no serà del 0%, sinó del 28,92%.

 

Amb tot plegat l’impacte pressupostari estimat pels canvis en l’impost sobre successions: guany de 189,8 milions d’euros anuals

 

Exemples de nova tributació de la reforma de l’impost de successions pels fills:

 • Per una herència de 250.000 €, on 75.000 són habitatge habitual i 175.000 altres actius, haurien de pagar 2.932 €.
 • Per una herència de 500.000 €, on 100.000 són habitatge habitual i 400.000 altres actius, haurien de pagar 20.017 €.
 • Per una herència de 800.000 €, on 200.000 són habitatge habitual i 600.000 altres actius, haurien de pagar 44.569 €.
 • Per una herència de 3M€, on 400.000 són habitatge habitual i 2,6M€ altres actius, haurien de pagar 499.977 €.

 

Quines implicacions tindrà aquesta modificació?

Degut al increment de l’impost hi haurà casos en que serà més beneficiós dur a terme donacions en vida en comptes d’esperar al moment de la defunció. Per fer-ho caldrà fer estudis de planificacions fiscals, sobretot per aquelles herències de més de 500.000 euros.

 


Què haig de fer ara si tinc més dubtes sobre la qüestió?
 1. Si tens més dubtes has de saber que som experts com a gestors d’herències i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter