IVA Diferit, tot el que has de saber

IVA Diferit Careta

Com passar de l’IVA d’importació al IVA Diferit En Pep Luis, director de Gestoria Luis ens explica quins són els tràmits que has de seguir per passar de l’IVA d’importació al IVA diferit i així no haver de pagar el 21% d’IVA cada cop que s’importa una mercadería.     Què haig de fer ara? […]

Què és el REDEME, tot el que n’has de saber

què és el redeme careta català

Què és el REDEME? El REDEME és el Règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME) és un règim excepcional en què l’IVA es retorna mensualment, en lloc de anualment. Esbrina si la teva empresa pot acollir-se a l’REDEME Coneix els seus avantatges i inconvenients i el procediment per a sol·licitar- Pep Lluís, director de Gestoria […]

Model 232 d’operacions vinculades, tot el que has de saber

Model 232 careta video Gestoria luis

Durant el mes de novembre s’ha de presentar el model 232, “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios considerados paraísos fiscales” en relació a les operacions efectuades durant l’exercici anterior, totes aquelles entitats amb data de tancament del 31 de desembre, i que tinguin operacions i superin […]

Assegurances d’empreses informàtiques

Assgurances d'empreses informàtiques

Per entendre les particularitats de les assegurances d’empreses informàtiques o assegurances de responsabilitat civil, cal precisar què s’entén per empreses informàtiques. concretament Serveis de programació informàtica Manteniment i reparació de maquinari Disseny desenvolupament i venda de programari Desenvolupament i manteniment de portals web Allotjament al núvol o hosting Un cop tenim clars a quines empreses […]

Assegurances contra danys mediambientals

assegurances contra danys medioambientals

Des d’una perspectiva asseguradora, qualsevol empresa en la realització de la seva activitat pot generar danys als seus béns o bé de tercers. Quan es produeixen aquest tipus de danys està clar que la part afectada reclamarà a la companyia asseguradora una indemnització per l’esmena d’aquests danys. No obstant això, què passa quan els danys […]

Deduïbilitat de vehicles en l’Impost de Societats

Deduïbilitat de vechicles en l'impost de societats

Un tema de permanent actualitat és la deduïbilitat de vehicles en l’Impost de Societats, o les despeses associades a aquest. Queda fora per tant dins de l’anàlisi que fem a continuació la deduïbilitat de les despeses associades al vehicle en l’IRPF en cas d’autònoms o del tractament de l’IVA sobre l’adquisició del un vehicle. En […]

Assegurances contra ciberatacs, tot el que has de saber

Assegurances contra ciberatacs careta

La digitalització de les empreses i l’ús cada vegada més generalitzat d’eines informàtiques fan que el risc de patir un atac informàtic sigui cada vegada més gran, sigui quina sigui la dimensió de l’empresa. Les companyies asseguradores s’han adonat d’aquesta necessitat i han ofert un producte assegurador per protegir les empreses. Aquest producte és molt […]

Assegurances en cas d’inundacions, tot el que has de saber

Assegurances en cas d'inundacions

A causa de les inundacions que es produeixen recurrentment molts assegurats ens fan consultes sobre què és el que implica aquest tipus de situacions. Sorgeixen dubtes sobre el paper de les assegurances en cas d’inundacions. Per exemple si es té un negoci o una propietat en zones on s’ha produït una inundació. Com a corredors […]

SCP o SL diferències

SCP o SL

Què és millor a l’hora d’iniciar un projecte empresarial? Quina forma jurídica és la més convenient? La resposta a aquestes preguntes depèn de molts factors, però en aquesta entrada anem a centrar-nos en la forma jurídica de les Societats Civils Privades SCP i les compararem amb les Societats Limitades SL.     La principal diferència […]

Què són i quina és la tributació de les entitats sense ànim de lucre

entitats sense ànim de lucre

Què són les entitats sense ànim de lucre? Les entitats sense ànim de lucre són aquelles entitats que orienten la seva activitat i es constitueixen per aconseguir un objectiu superior al del simple guany econòmic, que a més repercuteix en un benefici per la societat. Els beneficis que s’obtinguin del desenvolupament de les activitats de […]