Com tributen els Bitcoins

Com tributen els bitcoins

Abans d’explicar com tributen els bitcoins és important tenir clars dos conceptes bàsics de l’operativa de les criptomonedes.  Compravenda de Bitcoins o criptomonedes: Els bitcoins són una moneda virtual que a data d’avui molt rarament s’accepta com a mitjà de pagament a Espanya si bé, sí que es pot utilitzar com a mitjà de pagament […]

Avantatges fiscals majors de 65 anys

Avantatges fiscals majors 65 anys

Aprofitant que estem en campanya de renda, hi ha certs avantatges fiscals per a majors de 65 anys que val la pena tenir en compte. En concret n’expliquem dues d’elles relacionades amb guanys patrimonials.     Avantatges fiscals més grans de 65 anys en guanys patrimonials En el cas de venda de l’habitatge habitual, qualsevol […]

Donacions de pares a fills tot el que has de saber – Missatge d’en Pep

Donacions de pares a fills - El missatge d'en Pep capítol 5 gestoria luis mataró

Has pensat fer algunes donacions de pares a fills? Saps les implicacions fiscals que tenen aquest tipus d’operacions? Sabies que pots formalitzar un préstec i que aquest es vagi retornant de forma esglaonada i que és negessari formalitzar-lo? En el següent vídeo en Pep Luis el director de Gestoria Luis ens explica totes les implicacions […]

Entrevista a Pep Luis Mataró Audiovisual

Entrevista a Pep Luis Mataró Audiovisual

  Pep Luis director de Gestoria Luis és entrevistat a Mataró Audiovisual sobre les novetats de la declaració de la renda. A més deixa clars conceptes bàsics per afrontar la campanya d’aquest any.

Declaració de la renda 2018, novetats – Missatge d’en Pep

Declaració de la renda 2018. Missatge d'en Pep Capítol 4

Declaració de la renda 2018   El dia 4 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2018. El termini de presentació finalitzarà el 1 de juliol; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc. Compte amb confirmar la Declaració de Renda a través de l’aplicació de l’AEAT sense […]

Model 720 – Declaració de béns i drets situats a l’estranger – Missatge d’en Pep

Model 720 Missatge d'en pep

La Llei 7/2012 estableix l’obligació de presentar una declaració informativa anual model 720 comprensiva dels següents béns i drets situats a l’estranger:     • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. No existirà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre als quals es refereix l’apartat 2.d) no superin, conjuntament, […]

Impostos de la donació d’un pis a un fill. Tot el que has de saber

impostos de la donació d'un pis

Abans de fer una donació d’un d’un pis a un fill per exemple o de diners o qualsevol altre tipus de bé a una altra persona, s’ha d’analitzar i estudiar els impostos i les despeses que s’hauran de pagar, en cas contrari correm el risc de tenir una desagradable sorpresa. Donar un bé no resulta […]

Atenció amb la retenció de l’IRPF dels treballadors – Missatge d’en Pep

retenció de l'IRPF dels treballadors Missatge d'en Pep

Descarregar Podcast La responsabilitat de pagar a Hisenda l’import adequat d’IRPF encara que s’estigui donat d’alta en règim general sempre serà del treballador. Conseqüentment caldrà que es tingui un control sobre el percentatge d’IRPF que l’empresa està retenint i finalment declarant. Quan algú comença a treballar per a una empresa, el departament de recursos humans […]

Requeriments d’Hisenda si no fas la declaració de la renda

Requerimientos de Hacienda si no haces la declaración de la renta

Darrerament hi ha hagut un increment dels requeriments d’Hisenda a particulars per declaracions de la renda, (Model 100) de treballadors que no estan obligats a presentar-la. Els exemples típics són pares o mares que estan donats d’alta al règim general, és a dir que tenen una feina fixa i l’empresa els practica la retenció directament. […]

Requisits contracte de pràctiques per treballador i empresa

Requisitos contrato de prácticas

Un contracte en pràctiques permet que joves talents puguin incorporar-se al món laboral reduint de forma significativa els costos per a l’empresa. Aquesta opció és altament recomanable per a empreses que requereixen de mà d’obra sense experiència prèvia en el seu sector i que estan disposades a invertir en formació als seus empleats. El principal […]