Actualitat sobre el coronavirus per empreses i autònoms

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Dia 27 de Març del 2020

AUTONOMS

Les Mútues de treball són les encarregades de gestionar la prestació extraordinària per autònoms. Ens acaben de comunicar la forma de sol·licitar-la.

Els que esteu interessar, si encara no ho heu fet, us preguem, envieu mail Carlos Oltra ([email protected]) o a l’Anabel Cáceres ([email protected]), que son les persones encarregades de gestionar aquest tema.

AEAT

No s’han modificat, el dia d’avui, els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions. Tampoc de les declaracions informatives (per exemple, model 720 a presentar a finals del mes de març) ni de la declaració de renda. Ja us anirem informant de com procedir si no canvien aquestes dates.

El Director General de la Agencia Tributaria ha enviat una carta als assessors tributaris dient que aquest terminis no es modificaran. Com a contraposició, l’Hacienda Navarra ha publicar l’ajornament de les obligacions tributàries, entre d’altres, dels terminis trimestrals del mes d’abril s’acaben el dia 1 de juny.

 


Dia 23 de Març del 2020

AUTONOMS

Les Mútues de treball són les encarregades de gestionar la prestació extraordinària per autònoms. Cadascuna d’elles, ha preparat el formulari per tal d’accedir a la prestació extraordinària per Autònoms. L’última notícia que tenim és que demà el Consell de Ministres aprovarà un tràmit per simplificar aquesta gestió. Dimecres, sembla ser, ho tindrem al BOE. Us mantindrem informats.

AEAT

No s’han modificat, el dia d’avui, els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions. Tampoc de les declaracions informatives (per exemple, model 720 a presentar a finals del mes de març) ni de la declaració de renda. Ja us anirem informant de com procedir si no canvien aquestes dates.

 


Dia 20 de Març del 2020

LABORAL

Recordeu que el pagament a la Seguretat Social de finals de març correspon a la meritada el mes de febrer. No està prevista cap possibilitat de reducció, ajornament o bonificació.

Si us acolliu a qualsevol mesura per reduir el cost del personal durant el mes de març (ERO, ERTO o qualsevol altre) afectarà a la Seguretat Social meritada el mes de març que es pagarà a finals del mes d’abril.

 

AUTONOMS

Les Mútues de treball son les encarregades de gestionar la prestació extraordinària per pels autònoms afectats per la suspensió de la seva activitat o en el cas de que la facturació del mes anterior a la sol·licitud de la prestació sigui inferior al 75% de la mitjana de facturació del semestre anterior.

Us informarem a partir de dilluns de la forma de tramitar-ho.

 

AEAT

No s’han modificat, a data d’avui, els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions. Tampoc de les declaracions informatives (per exemple, model 720 a presentar a finals del mes de març) ni de la declaració de renda. Ja us anirem informant de com procedir si no canvien aquestes dates.

 


 

Dia 19 de Març del 2020

LABORAL

Segons el document de Preguntes Freqüents adreçats a la ciutadania del Servei d’Ocupació de Catalunya, de data 16 de març de 2020,  es garantiran els drets de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. No es tindran en compte els terminis establerts per sol·licitar les prestacions, de forma que no es perjudiqui cap dret. Els tràmits relacionats amb prestacions es poden fer telefònicament al 93.619.09.98 i de forma telemàtica tal i com estableix la web del SEPE. La podeu consultar en el següent enllaç.

 

AEAT

Document de Preguntes Freqüents  que figura a la pàgina web de l’AEAT en el següent pdf.

Dues coses destacar:

 • S’han allargat el terminis en la majoria de procediments oberts de gestió i comprovació de l’AEAT
 • No s’han modificat, a data d’avui, els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions

 


Dia 18 de Març del 2020

LABORAL

EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ (ERTO) per força major:

 • Es pot tramitar en qualsevol moment a partir d’avui
 • Els efectes son en data 14 de març de 2020
 • El treballador passa a cobrar temporalment l’atur des del primer dia
 • L’empresa deixa de pagar els salaris, i la seguretat social quota empresarial si és PIME (el 75% de la quota empresarial si no és PIME)
 • L’empresa es compromet a mantenir la plantilla en quan reinici l’activitat durant un període de 6 mesos
 • S’ha de presentar una memòria explicativa al Departament de Treball
 • S’ha de comunicar als treballadors la presentació de l’expedient

 

AUTONOMS

Gobierno de España. El RD 8/2020 de mesures urgents no preveu, de forma general, cap reducció, anul·lació ni ajornament pel pagament de les quotes dels autònoms pel mes de març. Aquells autònoms que tinguin una activitat suspesa pel decret d’alarma, o quan la reducció de la facturació sigui del 75% respecte la facturació del semestre anterior, podran demanar una prestació extraordinària per cessament d’activitat, per un mes o mentre duri l’estat d’alarma. La prestació serà del 70% de la base reguladora. US INFORMAREM DE COM S’HA DE TRAMITAR.

Generalitat de Catalunya. Es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per la crisi del coronavirus, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior. FINS EL MES D’ABRIL NO ES POT TRAMITAR CAP SOL·LICITUD.

 

AEAT

Ajornament de tots els terminis de gestió, comprovació i inspecció, fins a 30 d’abril, per aquells procediments que estiguin oberts en data 14 de març.

 

MERCANTIL

L’obligació de formular el comptes anuals (normalment el 30 de març per aquelles empreses que tanquen l’exercici social el 31 de desembre) passa a 3 mesos posteriors a l’aixecament de l’estat d’alarma.

El dipòsit de comptes anuals (normalment el 30 de juliol per aquelles empreses que tanquen l’exercici social el 31 de desembre), passa a 3 mesos posterior al termini del paràgraf anterior.

 


Dia 17 de Març del 2020

COMUNICACIÓ A LES EMPRESES PER COMUNICAR LES BAIXES PER MALALTIA

Si ens comuniqueu una baixa per malaltia per Covid-19, quarantena o sospita, ens ho heu d’indicar explícitament, ja que en el document de comunicat de baixa per l’empresa, i per motius de protecció de dades personals, no s’especifica. Si no ho feu, tramitarem la baixa com a malaltia comuna i no com a malaltia professional. En el cas de tramitar-se com a malaltia comuna l’empresa assumiria el cost d’aquests dies de baixa.

 

TRAMITACIÓ EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ

Recordeu la necessitat de tenir anomenat un representant del treballadors per poder comunicar l’inici d’un EXPEDIENT DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ.

 

AGENCIA TRIBUTÀRIA

L’Agència Tributària informa que:

“Els terminis en els procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent. No es preocupi si té un tràmit pendent. En tant s’aprova el canvi normatiu l’Agència és conscient de la situació i no considerarà incomplert el termini.”

També està aprovada la mesura per sol·licitar ajornament en el pagament de qualsevol deute tributari de totes aquelles declaracions a presentar fins el dia 30 de maig, per les empreses amb facturació inferior a 6.010,121,04 euros l’exercici 2019. Però recordeu, no s’ha de fer res especial, només comunicar-ho en el moment de fer la declaració corresponent.

Anirem completant aquesta informació en els propers dies.

 

MESURES EXCEPCIONALS PRESES PER L’AGENCIA TRIBUTÀRIA CATALANA

També l’Agencia Tributària Catalana, en relació a les declaracions i autodeclaracions a presentar en els propers dies, s’han pres les següents mesures:

 • Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.
 • Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

 


Dia 16 de Març del 2020

RECOMANACIONS A LES EMPRESES DES DE L’ÀMBIT LABORAL

 • REUNIO AMB ELS TREBALLADORS PER TRACTAR LA SITUACIÓ
 • PROPOSAR I NEGOCIAR AMB ELS TREBALLADORS AMB BONA FE PER ARRIBAR A ACORDS.
 • ELS ACORDS PODEN SER:
  • Renegociar el calendari de vacances
  • Negociar la distribució irregular de la jornada anual. (ex: Recuperar hores a partir de la finalització de la situació)
  • Extinció de contractes temporals
  • Suspensió de contractes de treball o Reducció de jornades (per tal de que el treballador pugui cobrar la prestació d’atur es requereix presentar un ERTO)
  • Extinció de contractes de treball per causes productives.
  • ERO d’extinció de contractes de treball per causes productives .

La presentació de ERTO o ERO es poden basar en Causes de Força Major o per causes productives. El tractament en un cas o l’altre variarà en alguns aspectes el procediment i la documentació necessària a presentar.

No obstant es recomanable que les empreses convoquin a la Representació legal del treballadors (Delegats de Personal o Comitè d’Empresa) per tractar i valorar els possibles escenaris. Les empreses que no tinguin representació legal dels treballadors, hauran de demanar als treballadors que formin una Comissió negociadora per poder negociar els acords que es puguin arribar. 

Demà dimarts 17 de març està previst l’aprovació pel Consell de Ministres de una sèrie de mesures per ajudar a empreses, autònoms i treballadors.

En funció d’aquestes mesures podrem analitzar millor les solucions a prendre.

Newsletter