La transformació digital de l’autònom

transformació digital de l'autònom

A data d’avui escoltem constantment el terme “transformació digital”, enfocat bàsicament a multinacionals i grans empreses. Tot i això la transformació digital afecta tant a empreses grans com petites al igual que treballadors per compte propi. La transformació digital de l’autònom és un terme que encara està per explorar, ja que molts cops associem l’autònom com aquella persona que no té temps per dedicar-se a una altra cosa que fer créixer el seu negoci i que processos d’optimització a través d’eines digitals estan fora del seu abast degut a la manca d’inversió que li poden dedicar.

Aquí raó el primer error, transformació digital no equival a fer grans inversions per millorar la presència digital, o bé automatitzar processos. La transformació digital és un terme molt ampli que té diferents camps d’aplicació. Com a assessors experts la gestió administrativa d’un autònom ens hem focalitzat en aquells processos administratius que els autònoms duen a terme de manera diària i que es podrien optimitzar amb la utilització d’un seguit d’eines per facilitar-los el dia a dia.

4 claus a considerar en la transformació digital de l’autònom

  • Emmagatzematge de documents al núvol

Una carpeta amb factures, el portàtil, un pen drive… Tots aquests i molts altres són llocs on emmagatzemem els documents fiscals i comptables que després traspassarem a un Excel o bé facilitarem al nostre gestor. La pregunta que ens hem de formular és, quanta estona perdem al mes en gestionar tots aquests documents per terni-los ordenats i disponibles?

A Gestoria Luis hem seleccionat el millor proveïdor de software per gestionar, emetre i emmagatzemar documents al núvol, Quipu. Aquest permet a través d’una aplicació fer una foto a una factura de compra i automàticament queda enregistrada al núvol.

  • Lector de factures

Quants autònoms perden hores i matins en fer la presentació de l’IVA o en transcriure totes les dades de les factures a un Excel per enviar-li al gestor? La pregunta que com a gestors proposem als autònoms o petits empresaris es facin és: Quant val una hora teva feina? La resposta, estem segurs que és molt superior al preu que costa adoptar l’eina que nosaltres facilitem als nostres clients, amb la corresponent validació per part nostre i la tranquil·litat de tenir un gestor al darrera a qui poder adreçar preguntes.

Imagina la següent situació: com autònoms, anem a posar gasolina al nostre vehicle que necessitem per desenvolupar la nostra activitat. En el moment del pagament demanem la factura, ens la donen i a continuació obrim l’aplicació de Quipu al nostre telèfon i li fem una fotografia a la factura. En qüestió d’hores aquesta factura ja està emmagatzemada al núvol, a més de transcrita i desglossada amb cada un dels conceptes i el proveïdor s’ha donat d’alta automàticament. A més el nostre gestor administratiu pot accedir a la mateixa i aprovar-la o denegar-la i al final del trimestre les mateixes estaran disponibles pel nostres gestor qui podrà fer les declaracions d’IVA trimestrals sense que haguem de fer cap altra gestió.

  • Emissió de factures

Com emets les factures? Hi ha autònoms que utilitzen formats diferents en Excel, Word o altre programes que després s’han d’imprimir, traspassar al gestor, transcriure a un programa de comptabilitat o un Excel.

Imagina la següent situació: entrar les dades de la factura a un software al núvol, enviar-les automàticament al client i generar diferents formats automàticament amb un logo personalitzat. Igualment al final del mes o del trimestre el gestor accedirà automàticament a les  Tot això també és possible gràcies al Quipu, el nostre software.

  • Presentació d’impostos

Si ja tens gestor sabràs que hi ha certs requisits comptables dels autònoms, la pregunta que et volem formular és si tens una visió a temps real del deute que tens amb hisenda perquè el dia de la presentació dels impostos no hi hagi un daltabaix en la teva tresoreria.

L’altra dubte que volem plantejar és quanta estona tardes en saber quines factures has de pagar primer, si tens avisos pels venciments de les mateixes. O bé si tens avisos per saber si hi ha factures vençudes que hauries de cobrar i no estàs cobrant. Doncs bé un cop generes totes les factures al software que et facilitem i al qual pots accedir també a través de la App, podràs tenir accés a tota aquesta informació.

Per tots aquests motius us convidem perquè acudiu a la Xerrada, la Transformació Digital del Autònom al Tecnocampus on introduirem els avantatges d’iniciar la transformació digital dels processos administratius i on donarem les claus que us han de servir de guia d’ara en endavant.

 

Places limitades, RESERVA la teva entrada!

 

 

Newsletter