Impost sobre actius no productius. Tot el que has de saber

impost sobre actius no productius

L’impost sobre actius no productius grava béns o actius no productius propietat de l’empresa però que realment s’utilitzen per part dels socis, familiars o administradors de la mateixa.
Com a gestors administratius portem diversos anys insistint de la incompatibilitat de tenir aquests actius “amagats” en societats i efectivament aquí tenim un impost que els regula i els grava.

Impost sobre actius no productius - Tot el que has de saber

 

L’Agència Tributària de Catalunya especifica com a actius no productius els següents:

  • Objectes d’art, antiguitats i joies.
  • Béns immobles com ara l’habitatge habitual o segones residències.
  • Vehicles de més de 200 cavalls de potència.
  • Embarcacions d’esbarjo com ara vaixells o iots
  • Aeronaus com ara avions privats, helicòpters i semblants

L’objectiu d’aquest impost és el de dissuadir els socis o administradors de societats de tenir aquests actius sota la titularitat d’empreses, ja que aquests actius haurien de ser propietat de persones físiques i no de persones jurídiques.

D’aquesta manera, si un soci vol comprar-se una embarcació o un cotxe de més de 200 cavalls haurà de pagar-lo i tenir-lo sota el seu nom, amb la qual cosa els ingressos necessaris per pagar-ho els haurà de percebre en forma de rendes que tributessin a la declaració de la renda. És a dir, es persegueix evitar l’elusió fiscal d’incorporar patrimoni personal a estructures societàries.

La base imposable de l’impost sobre els actius no productius d’una societat serà llavors la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius que tingui la societat.

 

Bases i quota de l’impost sobre actius no productius

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus aplicable
0,00 € 0,00 € 167.129,45 € 0,210%
167.129,45 € 350,97 € 167.129,43 € 0,315%
334.252,88 € 877,41 € 334.246,87 € 0,525%
668.499,75 € 2.632,21 € 668.500,00 € 0,945%
1.336.999,75 € 8.949,54 € 1.336.999,26 € 1,365%
2.673.999,01 € 27.199,58 € 2.673.999,02 € 1,785%
5.347.998,03 € 74.930,46 € 5.347.998,03 € 2,205%
10.695.996,06 € 192.853,82 € En endavant 2,750%

 

Exemple pràctic de l’impost sobre actius no productius

Per exemple, una societat té identificats els següents actius no productius:

Cotxe: 40.000 €
Embarcació: 300.000 €
Habitatge: 1.200.000 €
Total valor actius no productius és de 1.540.000 € que en aquest cas seria la base imposable. L’impost a pagar serà de:

 

Tipus aplicable (%) Base liquidable Quota íntegra
0,210% 167.129,45 € 350,97 €
0,315% 167.129,43 € 526,46 €
0,525% 334.246,87 € 1.754,80 €
0,945% 668.500,00 € 6.317,33 €
1,365% 202.994,25 € 2.770,87 €
TOTAL 1.540.000 € 11.720 €

Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter