Impost sobre actius no productius. Tot el que has de saber

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
impost sobre actius no productius

L’impost sobre actius no productius grava béns o actius no productius propietat de l’empresa però que realment s’utilitzen per part dels socis, familiars o administradors de la mateixa.
Com a gestors administratius portem diversos anys insistint de la incompatibilitat de tenir aquests actius “amagats” en societats i efectivament aquí tenim un impost que els regula i els grava.

Impost sobre actius no productius - Tot el que has de saber

 

L’Agència Tributària de Catalunya especifica com a actius no productius els següents:

  • Objectes d’art, antiguitats i joies.
  • Béns immobles com ara l’habitatge habitual o segones residències.
  • Vehicles de més de 200 cavalls de potència.
  • Embarcacions d’esbarjo com ara vaixells o iots
  • Aeronaus com ara avions privats, helicòpters i semblants

L’objectiu d’aquest impost és el de dissuadir els socis o administradors de societats de tenir aquests actius sota la titularitat d’empreses, ja que aquests actius haurien de ser propietat de persones físiques i no de persones jurídiques.

D’aquesta manera, si un soci vol comprar-se una embarcació o un cotxe de més de 200 cavalls haurà de pagar-lo i tenir-lo sota el seu nom, amb la qual cosa els ingressos necessaris per pagar-ho els haurà de percebre en forma de rendes que tributessin a la declaració de la renda. És a dir, es persegueix evitar l’elusió fiscal d’incorporar patrimoni personal a estructures societàries.

La base imposable de l’impost sobre els actius no productius d’una societat serà llavors la suma dels valors corresponents a tots els actius no productius que tingui la societat.

 

Bases i quota de l’impost sobre actius no productius

Base liquidable Quota íntegra Resta base liquidable Tipus aplicable
0,00 € 0,00 € 167.129,45 € 0,210%
167.129,45 € 350,97 € 167.129,43 € 0,315%
334.252,88 € 877,41 € 334.246,87 € 0,525%
668.499,75 € 2.632,21 € 668.500,00 € 0,945%
1.336.999,75 € 8.949,54 € 1.336.999,26 € 1,365%
2.673.999,01 € 27.199,58 € 2.673.999,02 € 1,785%
5.347.998,03 € 74.930,46 € 5.347.998,03 € 2,205%
10.695.996,06 € 192.853,82 € En endavant 2,750%

 

Exemple pràctic de l’impost sobre actius no productius

Per exemple, una societat té identificats els següents actius no productius:

Cotxe: 40.000 €
Embarcació: 300.000 €
Habitatge: 1.200.000 €
Total valor actius no productius és de 1.540.000 € que en aquest cas seria la base imposable. L’impost a pagar serà de:

 

Tipus aplicable (%) Base liquidable Quota íntegra
0,210% 167.129,45 € 350,97 €
0,315% 167.129,43 € 526,46 €
0,525% 334.246,87 € 1.754,80 €
0,945% 668.500,00 € 6.317,33 €
1,365% 202.994,25 € 2.770,87 €
TOTAL 1.540.000 € 11.720 €

Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter