Dret de separació d’un soci en cas de falta de distribució de dividends

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

L’art 348 bis de la Llei de Societats de Capital estableix que a partir del cinquè exercici a comptar des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués votat a favor de la distribució dels beneficis socials tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend de, almenys, un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social obtinguts durant l’exercici anterior, que siguin legalment repartibles.

El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar des de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis. No serà aplicable a les societats cotitzades.

Aquesta norma va ser introduïda per la Llei 25/2011 de reforma parcial de la Llei de Societats de Capital però la seva aplicació va quedar suspesa fins al 31 de desembre de 2016 per successives disposicions transitòries.

Newsletter