Declaració de la renda 2018, novetats

declaració de la renda 2018 novetats

Declaració de la renda 2018

Declaració de la renda 2018 - Missatge d'en Pep

 

El dia 4 d’abril comença la campanya de la Declaració de Renda 2018. El termini de presentació finalitzarà el 1 de juliol; el 26 de juny en el cas de domiciliar el pagament al banc.

Compte amb confirmar la Declaració de Renda a través de l’aplicació de l’AEAT sense una prèvia comprovació. Els càlculs fets per Hisenda responen a la informació que disposa l’Agència Tributària i és possible que hi hagi dades errònies o incompletes. El contribuent personalment o a través d’assessorament professional,  haurà de comprovar la veracitat de les dades i que no existeixen errors en els càlculs perquè qualsevol error de l’esborrany no exclouria al contribuent de ser sancionat.

4 aspectes a destacar per aquest any 2018

 • L’exempció de la prestació per maternitat/paternitat. S’han de declarar les retencions suportades durant els primers mesos de l’any 2018, per tal de recuperar-les i no demanar-ho amb cap procediment extraordinari.
 • La deducció fins a 1.000 euros per les mares amb fills menors de 3 anys que hagin pagat la guarderia.
 • Recordar la obligació de declarar els guanys patrimonials i els rendiments de capital obtinguts amb criptomònades.
 • La necessitat de declarar correctament els lloguers obtinguts dels pisos turístics. Recordeu que les plataformes (tipus airbnb) han estat obligades a presentar declaracions informatives que serviran de comprovació per l’Agència Tributaria.

Com a novetat per aquest any 2018, aquelles persones que declaren ingressos per lloguers, han d’informar del NIF/s dels arrendataris en el model de la declaració.

De quina documentació s’ha de disposar per poder confeccionar la declaració de renda per tal de comprovar que les dades de l’esborrany siguin correctes?

 • Certificat d’empresa per acreditar els rendiments del treball.
 • Certificat emès per Benestar Social per acreditar minusvalidesa superior al 33 per cent.
 • Certificats bancaris dels interessos i els dividends obtinguts per llibretes, comptes corrents, valors, préstecs…
 • Rebuts de la contribució i, si en falta algun, escriptura o document justificatiu de la propietat, ingressos per arrendaments, factures de despeses per les finques, rebuts del pagament de la hipoteca per la compra de l’habitatge principal i certificat de les retencions practicades per l’arrendatari.
 • Per les activitats empresarials o professionals; llibre d’ingressos, llibre de despeses i llibre de béns d’inversió (amortitzacions).
 • Altres rendiments que s’han de declarar: ingressos per participació en societats, guanys i pèrdues patrimonials (venda d’immobles, finques, accions, fons d’inversió…)
 • Per aplicar-se deduccions o reduccions: aportacions a plans de pensions, capitals i interessos satisfets per adquisició de l’habitatge propi, quantitats pagades en concepte d’arrendament de l’habitatge propi i donatius.
 • Subvencions o ajudes: ajudes a l’adquisició d’habitatges, millores en l’habitatge o qualsevol altre subvenció o ajuda. S’ha de comprovar una per una si tributaran o no.
 • Clàusules sòl (o terra): Quantitats cobrades del Banc en compensació per les clàusules sòl de la hipoteca.

 


Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter