Tributació de les SCP tot el que has de saber

tributació de les SCP

La reforma tributària feta a finals de l’any passat va incorporar mesures d’introducció diferida. Entre elles, i no poc important, és la nova forma de tributació de les SCP, Societats Civils Privades, amb activitat mercantil, a partir de l’exercici 2016.

Les modificacions introduïes per la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats, incorpora com a subjecte passiu d’aquest impost a les SCP amb activitat econòmica. Això vol dir que aquestes entitats que fins a finals de l’exercici 2015 tributen en atribució de renda a l’impost sobre la renda de les persones físiques. Amb aquesta modificació, el rendiment de l’entitat tributarà primer en l’impost sobre societats al tipus fix del 25%.

Des de l’entrada d’aquesta modificació, han estat diversos els dubtes plantejats d’aquesta nova situació:

Com tributen les SCP? Resolem els dubtes freqüents sobre la tributació de les SCP

 • A quin tipus d‘entitats es refereix? Consultes publicades, darrerament, per la mateixa agència tributària han aclarit que han de complir dos requisits:
  • Primer: Que les SCP tinguin personalitat jurídica. Tenen personalitat jurídica, des del punt de vista fiscal, totes aquelles que s’hagin constituït en escriptura pública o en document privat, i hagin aportat aquest document a l’Agència Tributària per l’obtenció d’un NIF.
  • Segon: Que les SCP tinguin objecte mercantil. Queden excloses d’aquesta nova forma de tributació les entitats que es dediquin a activitats agrícoles, forestals, mineres i de caràcter professional. La resta, tenen objecte mercantil: les que es dediquen a la indústria, al comerç, als serveis, etc.
 • Quines obligacions tenen? La tributació per l’impost de societats suposa no només la presentació d’un nou model de tributació directe, el model 200, sinó també noves obligacions formals. La més important és que hauran de portar els mateixos llibres comptables que una societat i legalitzar-los anualment. Per tant, han de canviar la comptabilitat simplificada que moltes d’aquestes entitats portaven (llibre d’ingressos i de despeses) i portar una comptabilitat sencera.
 • Com tributen els socis de les SCP? Els rendiments dels socis treballadors seran retribuïts amb una nòmina com a rendiment del treball, i els socis capitalistes cobraran dividends d’aquesta societat.
 • Afecta l’IVA? Aquelles SCP que tributen en el règim simplificat del recàrrec d’equivalència hauran de passar a tributar pel règim general.
 • Què poden fer? Hi ha un règim transitori durant l’any 2016 que permeten la dissolució de les SCP amb neutralitat fiscal.

Noves obligacions que no són més que nous inconvenients a la ja difícil tasca de tirar endavant els negocis familiars.

 


Què haig de fer ara?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter