S’aprova la Llei de Reforma de les Pensions que eleva l’edat de jubilació als 67 anys.

La Llei de Reforma de les Pensions, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2013, eleva gradualment l’edat de jubilació als 67 anys en un període transitori de 15 anys (del 2013 al 2027). Es podrà cobrar el 100% de la pensió amb 37 anys cotitzats, encara que els treballadors amb més de 38 anys i sis mesos cotitzats podran jubilar-se als 65 anys.

El període de còmput per calcular la pensió passarà gradualment dels 15 anys actuals a 25, mantenint en 15 anys el període de carència (període mínim exigit per generar dret a pensió).

La nova reforma, contempla que per poder accedir a la jubilació anticipada a partir dels 63 anys caldrà comptar amb 33 anys cotitzats, encara que per a situacions de crisis l’edat es rebaixa als 61, mentre que es mantenen els anys de cotització.

En quant a les dones, el text legislatiu incorpora l’extensió del reconeixement de períodes cotitzats quan s’hagi interromput l’activitat laboral motivada pel naixement o adopció d’un fill.

La Llei d’actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social que és així com es denomina aquesta Llei de Reforma de les Pensions, també inclou entre altres aspectes els següents:

S’incrementa la protecció per viduïtat augmentant a partir del 1 de gener de 2012 de forma gradual en vuit anys, el percentatge de la base reguladora del actual 52% al 60%.

A partir de 2012, s’integrarà el Règim Especial d’Empleats de Llar en el Règim General de la Seguretat Social.

Arran del polèmic ER0 de Telefónica s’ha introduït una norma que assenyala que les empreses de més 500 treballadors que obtinguin beneficis i que iniciïn o hagin iniciat des del 27 d’abril de 2011 un expedient de regulació d’ocupació (ER0) han d’assumir el pagament del subsidi per desocupació dels acomiadats. S’ha de veure sí en el futur aquesta norma es generalitzarà i s’aplicarà no només a ERO’s de grans empreses, sino també a acomiadaments objectius en les petites i mitjanes empreses.

Newsletter