Obligacions tributàries del mes de gener

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins al 13 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 • Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 111)
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 123)
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 115)

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins al 13 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 • Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 111)
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 123)
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 115)

Fins al 25 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 • Pagament fraccionat de l’IRPF, tant en estimació objectiva com en directa (models 131 i 130)
 • Impost sobre el Valor Afegit (models 303)

Fins al 30 de gener:

 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349)
 • Resum anual de l’IVA (model 390)
 • Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 190)
 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció d’IVA (prorrata) diferent del fixat com a definitiu l’any anterior.

Fins al 31 de gener:

 • Declaració anual de donacions amb dret a deducció (model 182)
 • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recents creació. (Model 165).
 • Retencions sobre el capital mobiliari (model 193)
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 180)
Newsletter