Nova normativa IVA intracomunitari per ecommerce

IVA intracomunitari ecommerce Unió Europea

L’any 2020 ha estat un punt d’inflexió pel comerç electrònic. A causa de la situació a nivell mundial causada pel COVID19, empreses de tots els sectors han hagut de reinventar-se i buscar alternatives a la clàssica venda presencial. En aquesta entrada del nostre blog, explicarem les mesures que han de tenir en compte tant per empreses com autònoms que venen a d’altres països de la Unió Europea. I és que hi ha un seguit de normatives que no entraran en vigor fins a juliol de l’ any 2021 i que tenen un impacte tributari rellevant a nivell d’IVA entre els països de la Unió Europea.

Nova normativa IVA introcumunitari e-commerce

Normativa IVA intracomunitari fins l’1 de juliol de 2021

Fins l’1 de juliol de 2021, per complir amb la normativa europea en matèria d’IVA per vendes a distància a particulars, les companyies havien de donar-se d’alta en els països de destinació de venda dels seus béns un cop superessin els llindars de venda establerts per cada país, que varien segons les jurisdiccions, sent el límit màxim, per exemple, a Alemanya, de 100.000€ i no obstant això, en altres com França, de 35.000€. La superació d’aquests llindars de venda no només implica l’haver de donar-se d’alta a efectes d’IVA al país destí, sinó també l’obligació d’haver de presentar declaracions d’IVA de forma recurrent en aquest país segons la normativa local. Aquestes vendes a les que fem referència i que hauran de declarar-se a través dels models d’IVA són B2C – Business to Consumer, no referint-se a les vendes B2B – Business to Business, regulades de forma diferent.

És interessant, a més, tenir en compte que la normativa parla de superació del llindar dins l’any natural, és a dir, si la teva empresa a dia 5 de febrer, per exemple, ha venut productes a clients finals a Portugal per un valor igual o superior a 35.000€, ja podria estar obligada a declarar les seves vendes en aquest país i, per tant, ha d’estar donada d’alta a l’efecte d’IVA. El mateix passaria si es superés el llindar a França, Bèlgica i altres països de la UE. Això suposa que podria estar presentant declaracions d’IVA de forma recurrent en més d’un país.

Nova normativa IVA intracomunitari per ecommerce que entra en vigor l’1 de juliol de 2021

No obstant això, i com ja avançàvem, tota aquesta operativa canvia a partir de juliol de 2021. Aquest nou paquet reflecteix l’objectiu de la Unió, per una banda, d’incentivar el comerç electrònic disminuint les barreres burocràtiques per als venedors i, de l’altra, lluitar contra el frau fiscal present en aquest sector.

La novetat més important d’aquest paquet és l’entrada en vigor del règim opcional de finestreta única o OSS, per les seves sigles en anglès: “One Stop Shop”, fins ara vigent en exclusiva per declarar l’IVA de la venda i prestació de serveis en línia dins de la UE. Aquest nou règim permetrà als operadors declarar totes les seves vendes a través de el portal establert a aquest efecte en el país d’origen, sense necessitat de donar d’alta a la companyia a efectes d’IVA en tots i cadascun dels països on estiguin venent els seus productes, com passa en aquest moment.

A més, s’ha establert un llindar únic comunitari de 10.000€ pel total de vendes anuals a clients finals de tercers països de la UE. La superació d’aquest llindar, suposarà que els venedors hauran de declarar l’IVA dels seus productes venuts per país, de forma recurrent, mitjançant el portal nacional establert a l’efecte, sense necessitat de presentar una declaració per país, ajustar-se a terminis d’altres administracions o altres indagacions mes complexes de el sistema actual.

És a dir que si a través d’una botiga de comerç elecrònic es facturen 3.000€ a França, 3.000€ a Portugal i 7.000€ a Alemania, ja estarem obligats a presentar mitjançant la finestreta única totes les operacions amb l’IVA corresponent del país de destí, ja que conjuntament estarem superant el llindar dels 10.000€.

Posem per exemple que venem sabates a través del nostre ecommerce. El que hem de fer és consultar la taula facilitada per la Unió Europea amb tots els tipus impositius per país. Donada la seva complicitat i extensió, hem extret una taula simplificada on es veuen tots els tipus impositius per país.

Tipus d’IVA Unió Europea

Si consultem la taula veurem que per exemple si el nostre ecommerce ven sabates, haurem de consultar la línea on apareixen aquest tipus de productes i aplicar el percentatge corresponent en cada un dels països. Per tant, veurem que a Espanya s’aplica el 21%, mentre que a França aquest IVA és del 20% o que a Portugal és del 23%. Tots aquests tipus impositius s’hauran d’actualitzar a la pàgina web, a l’hora de calcular els impostos de cada una de les factures que s’incloguin a l’enviament dels productes.

 

Newsletter