Impostos per Youtubers

Impostos per Youtubers

Ets Youtuber i has començat a tenir ingressos per la teva activitat a la plataforma? En primer lloc, enhorabona pel teu èxit. Però, saps quines són les teves obligacions fiscals i els impostos per YouTubers, ara que comences a guanyar diners? A Gestoria Luis, ens comprometem a informar-te de tot el que cal saber per portar les teves obligacions fiscals al dia i puguis seguir creixent com Youtuber.

En primer lloc, el que has de saber en quants als impostos per Youtubers és que des del primer moment en què obtens ingressos per la teva activitat a YouTube, tens l‘obligació de cotitzar com a autònom i comunicar a hisenda l’inici d’aquesta activitat.

IMPOSTOS PER YOUTUBERS📱 🤳🏻

Què suposen aquestes obligacions periòdiques?

  • Declaració trimestral de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o model 303. Aquest model recull el 21% d’IVA repercutits en les teves factures emeses i l’IVA suportat en les factures rebudes. L’import a pagar en aquest model, és la diferència entre l’IVA repercutit (cobrat als teus clients) i l’IVA suportat (pagat als teus proveïdors ¿Quins proveïdors? Per exemple, la compra d’un ordinador, un micròfon, un programa informàtic.
  • La presentació de el model de l’pagament a compte de la teva declaració de renda, model 130. Recull la diferència entre els ingressos i despeses vinculades a la teva activitat. Cal ingressar trimestralment un 20% d’aquesta diferència després de deduir les retencions suportades en les factures.

Què s’ha d’incloure a la declaració de la renda?

  • La base imposable. Aquest és l’import sense impostos que s’estableix pels serveis prestats.
    L’IVA. Per saber quin IVA has de repercutir en la factura cal saber qui és el destinatari de l’operació, si una empresa o un particular i on està ubicada. La regla general, determina que si el destinatari (el teu client, qui et paga la factura) és una empresa espanyola, has de repercutir el 21% l’IVA. Aquesta quantitat la ingresarás a hisenda amb el model 303 tal com hem explicat en el punt anterior.
    L’IRPF. La retenció que suportaràs, generalment del 15%, i que representa un pagament a compte de la teva declaració de renda.
    El total factura, és a dir, la quantitat “neta” rebràs per la teva activitat com Youtuber.

Recorda, encara que no siguis qui emet aquestes factures (en cas que sigui YouTube l’encarregat), tu ets el responsable de fer els teus propis impostos i per això has de portar les teves obligacions fiscals a el dia.

Newsletter