El tipus de retenció reduït en les factures dels professionals que inicien l’activitat.

Actualment aquest tipus és del 7%.

Els percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals és del 15%. En el cas dels contribuents que iniciïn les activitats professionals, el tipus de retenció és del 7% El període d’aplicació d’aquest tipus reduït és el període impositiu de inici d’activitats i en els dos següents.

Els percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals és del 15%. En el cas dels contribuents que iniciïn les activitats professionals, el tipus de retenció és del 7% El període d’aplicació d’aquest tipus reduït és el període impositiu de inici d’activitats i en els dos següents.

Per tant, ara, al inici d’un nou període impositiu pot haver canviat el tipus de retenció a aplicar-se a les factures. Si ha transcorregut el temps referit, el periode impositiu d’inici d’activitat més els dos següents, el tipus a aplicar serà del 15%. L’obligació d’aplicar un tipus de retenció correcte no és nomes de qui emet la factura, sinó també de qui fa l’ingrés a compte. Per tant si algú rep una factura amb aquests tipus reduït haurà de demanar al professional que li ha emès la factura que li acrediti el dret a aplicar aquest tipus del 7% mitjançant una còpia del 036.

Newsletter