El tipus de retenció reduït en les factures dels professionals que inicien l’activitat.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Actualment aquest tipus és del 7%.

Els percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals és del 15%. En el cas dels contribuents que iniciïn les activitats professionals, el tipus de retenció és del 7% El període d’aplicació d’aquest tipus reduït és el període impositiu de inici d’activitats i en els dos següents.

Els percentatge de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals és del 15%. En el cas dels contribuents que iniciïn les activitats professionals, el tipus de retenció és del 7% El període d’aplicació d’aquest tipus reduït és el període impositiu de inici d’activitats i en els dos següents.

Per tant, ara, al inici d’un nou període impositiu pot haver canviat el tipus de retenció a aplicar-se a les factures. Si ha transcorregut el temps referit, el periode impositiu d’inici d’activitat més els dos següents, el tipus a aplicar serà del 15%. L’obligació d’aplicar un tipus de retenció correcte no és nomes de qui emet la factura, sinó també de qui fa l’ingrés a compte. Per tant si algú rep una factura amb aquests tipus reduït haurà de demanar al professional que li ha emès la factura que li acrediti el dret a aplicar aquest tipus del 7% mitjançant una còpia del 036.

Newsletter