Deduïbilitat de vehicles en l’Impost de Societats

Deduïbilitat de vechicles en l'impost de societats

Un tema de permanent actualitat és la deduïbilitat de vehicles en l’Impost de Societats, o les despeses associades a aquest. Queda fora per tant dins de l’anàlisi que fem a continuació la deduïbilitat de les despeses associades al vehicle en l’IRPF en cas d’autònoms o del tractament de l’IVA sobre l’adquisició del un vehicle. En Pep Luis, el nostre director general t’ho explica a continuació:

 

Deduibilitat de vehicles en l'Impost de Societats

No té res a veure el finançament amb la deduïbilitat de vehicles en l’Impost de Societats

Amb això volem emfatitzar que és independent si comprem al comptat, via rènting, via leasing o bé via un préstec si existeix el dret o no a la deducció d’un vehicle. El motiu és que les quotes es comptabilitzaran com a despesa en el cas de rènting o bé es va a amortitzar l’actiu si s’adquireix a través d’un altre sistema.

Dit això, per a poder deduir-nos el vehicle en l’Impost de Societats cal el següent:

  1. Registre comptable de la transacció: Tant si és un bé d’inversió en l’immobilitzat material de l’empresa com si és una despesa en el compte de resultats de l’empresa.
  2. Que el vehicle sigui d’utilització per a l’activitat de l’empresa. Hi ha d’haver una correlació entre ingressos i despeses. I per tant la despesa deduïble de la utilització del vehicle de la compra del cotxe, ha d’anar d’acord a l’activitat de la societat.

Això es deu al fet que Hisenda ens demanarà, a part dels requisits formals que justifiquem que l’ús del vehicle per part de la societat. Alguns exemples per poder justificar-ho serien els següents:

  • Que el vehicle estigui retolat amb el logo de l’empresa.
  • Si li vehicle té un pàrquing a l’empresa i el podem justificar amb factures d’aquest pàrquing.
  • Sobretot que hi hagi un registre d’utilització del vehicle ja sigui de forma manual o de forma electrònica, però hi ha d’haver un registre de quan s’utilitza el vehicle, la distància recorreguda, que ha utilitzat el vehicle, què visites fan, etc…

 

Si podem justificar tota aquesta informació, la inspecció no ens posarà cap pega a l’hora de deduir, ja sigui l’amortització o les despeses de rènting del mateix. Fins i tot el consum que vagi vinculat al mateix vehicle.

 

Utilització parcial del vehicle

Què vol dir que un vehicle es pugui utilitzar de forma parcial? Significa que un treballador, l’administrador o el soci utilitzi el vehicle tant per a ús particular com a nivell professional. En aquests casos el que haurem de valorar és quin percentatge s’utilitza per a cadascuna de les activitats. Per exemple si assumim que treballem vuit hores al dia i el vehicle està a disposició del treballador les restants 16 hores del dia i els caps de setmana, si fem un càlcul  aproximat veurem que entre un 24% o 25% es pot imputar a l’activitat de l’empresa, mentre que la resta del 76% o 75% s’ha d’imputar com a ús personal. Això implica que la societat es podrà deduir el 100% del vehicle però caldrà imputar la part corresponent del vehicle com a retribució en espècie del treballador. Fet d’aquesta manera, deducció com a despesa de personal per a la societat i imputació de renda per al treballador.

En l’actualitat

A data d’avui tenim moltes inspeccions relacionades amb vehicles i l’Impost sobre el Valor Afegit IVA, però a causa de la creixent capacitat que té Hisenda per creuar les dades de les factures del concessionari, els contractes de rènting, etc… Tots aquests dades són molt fàcils d’acreditar per part d’hisenda de la compra d’un vehicle, amb la qual cosa el que volem dir com a assessors i gestors és que hem d’anar amb compte a l’hora de deduir els imports associats a l’adquisició d’un vehicle perquè hisenda cada vegada té més dades sobre nosaltres.

 


Què haig de fer ara?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedInFacebook Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter