Canviar la base de cotització dels autònoms

Canviar la base de cotització dels autònoms

Canviar la base de cotització dels autònoms es pot realitzar fins a quatre cops a l’any

Amb efectes de l’ 1 de gener de 2018, per poder adequar les bases als ingressos percebuts s’amplia de dos a quatre els períodes en els quals els autònoms podran canviar en el mateix any la seva base de cotització, en funció del seu interès o dels seus ingressos.

El terminis per presentar les sol·licituds per canviar la base de cotització dels autònoms:

Presentació de l’1 de gener al 31 de març, efectes a partir de l’1 d’abril.

Presentació de l’1 d’abril al 30 de juny, efectes a partir de l’1 de juliol.

Presentació de l’1 de juliol al 30 de setembre, efectes a partir de l’1 d’octubre.

Presentació de l’1 d’octubre al 31 de desembre, efectes a partir del 1 de gener de l’any següent.

Per saber quines bases hauria d’aplicar en funció de la situació personal de cada autònom podeu veure el següent link

 

Newsletter