Canvi de bases de cotització del autònoms abans del 31 d’octubre.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

El règim d’autònoms permet modificar un màxim de dos cops l’any les bases de cotització. Els períodes per sol·licitar-ho són fins el 30 d’abril perquè el canvi tingui efectes 1 de juliol i el 31 d’octubre perquè el canvi tingui efectes 1 de gener.

Per l’any 2015 la base mínima de cotització és de 884,40 i la base màxima és de 3.606,00 euros mensuals. No obstant, existeixen uns límits a aquestes variacions, en funció de l’edat del treballador.

Com dèiem, perquè la modificació de bases tingui efectes a 1 de gener, els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre.

Per més informació fes click aquí.

Newsletter