Canvi de bases de cotització del autònoms abans del 31 d’octubre.

El règim d’autònoms permet modificar un màxim de dos cops l’any les bases de cotització. Els períodes per sol·licitar-ho són fins el 30 d’abril perquè el canvi tingui efectes 1 de juliol i el 31 d’octubre perquè el canvi tingui efectes 1 de gener.

Per l’any 2015 la base mínima de cotització és de 884,40 i la base màxima és de 3.606,00 euros mensuals. No obstant, existeixen uns límits a aquestes variacions, en funció de l’edat del treballador.

Com dèiem, perquè la modificació de bases tingui efectes a 1 de gener, els treballadors afiliats al Regim Especial de Treballadors Autònoms, que vulguin modificar les seves bases de cotització ho hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social abans del 31 d’octubre.

Per més informació fes click aquí.

Newsletter