Assegurances de construcció

assegurances de construcció

Avui parlarem de la construcció des del punt de vista del professional, del constructor que es dedica a edificar o fer reformes importants d’habitatges. Com a constructor, hem de tenir en compte la responsabilitat civil que tenim per la nostra activitat i les assegurances de construcció que cal tenir contractades. Tot ve determinat per la LOE, la Llei d’Ordenació de l’Edificació, on es defineixen els principals participants i actors que formen part del procés d’edificació.

Com a constructor, has de conèixer aquestes pòlisses que responen a les teves obligacions de responsabilitat civil durant l’execució de la teva activitat.

La pòlissa de responsabilitat civil de constructor de la teva activitat, ja que aquesta comporta un cert risc. Ens podem trobar en la situació que, a més, com a constructor vulguis promoure o edificar una sèrie d’edificis d’habitatges que posteriorment es comercialitzaran a tercers. Això implica tenir una pòlissa de responsabilitat civil de promotor-constructor.

Assegurances per la construcció 🏗 👷🏼‍♂️

Posem una situació hipotètica. Imagina’t que, com a constructor o constructor / promotor estàs en la fase d’execució de l’obra. El perímetre està tancat, hem col·locat la grua, és cap de setmana i no hi ha ningú a l’obra, però el vent fa que caiguin les tanques i que aquestes danyin els cotxes estacionats a prop de l’obra. Qui respondrà davant aquest tipus de sinistre? En aquest cas, el sinistre el cubriria la pòlissa de responsabilitat civil de constructor o promotor / constructor. Amb aquestes pòlisses, obtens tranquil·litat i pots donar resposta a aquestes situacions que no són necessàriament causades per la nostra activitat però poden ocórrer.

Seguim en la fase d’execució, però ara ja tenim l’estructura feta. Què pot passar? Un incendi, un robatori, la caiguda d’un llamp … En aquest cas, què pòlissa cobreix aquest tipus de sinistres? La pòlissa tot risc de construcció, que dóna cobertura a una sèrie de danys quan aquests es produeixen de forma accidental o imprevista durant l’execució de l’obra. L’asseguradora ens rescabalarà aquests danys segons el nostre projecte d’execució.

Encara que no és obligatori, és molt recomanable que el constructor tingui unes pòlisses de responsabilitat civil per la seva activitat, tant si és constructor com si és constructor i promotor. Les pòlisses han de tenir capitals prou amplis d’acord amb la nostra activitat. No pot ser que tinguem una pòlissa de 100.000 € si la nostra activitat suposa o té un risc objectivament superior. Les pòlisses han d’estar actualitzades i tenir garanties importants que ens donin molta tranquil·litat, ja que si no tenim aquestes assegurances de construcció i les pòlisses corresponents, es respon als sinistres amb el propi patrimoni i les xifres poden ser molt elevades.

 

Newsletter