skip to Main Content
Lloguer Turístic, Com Identificar-lo
Lloguer Turístic, Com Identificar-lo

Lloguer turístic, com identificar-lo

Recentment s’ha popularitzat més l’ús de l’allotjament privat pel lloguer turístic a través de plataformes d’economia col·laborativa com Airbnb i cal tenir clara la diferència amb els serveis que presta la indústria hotelera, per una correcta tributació. Molts particulars estan adoptant cada cop més la pràctica de posar els habitatges que tenen en propietat en lloguer degut a les facilitats que aquestes plataformes ofereixen, tot i això existeix molt desconeixement a l’hora de cumplir amb les obligacions tributàries que generen aquests ingressos del lloguer d’immobles i en molts casos no declarar-los. És per això que considerem necessària la introducció de certs conceptes a l’hora d’entendre el règim fiscal al que ens hem d’atendre.

Diferències entre lloguer turístic i serveis de la indústria hotelera.

Es considera arrendament per a ús diferent d’habitatge, aquell arrendament que, recaient sobre una edificació, tingui com a destinació primordial un de diferent que el de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

La manera principal de diferenciar el lloguer turístic amb serveis d’indústria hotelera és fixar-se en l’existència de serveis complementaris com recepció i atenció permanent i continuada al client en un espai destinat a aquest efecte, neteja periòdica de l’immoble i l’allotjament, canvi periòdic de roba de llit i bany, i posada a disposició del client d’altres serveis així com els serveis de canvi de roba a l’apartament, tots dos prestats amb periodicitat.

Per contra, no es consideren serveis complementaris propis de la indústria hotelera els que a continuació se citen:

  • Servei de neteja de l’apartament prestat a l’entrada i a la sortida del període contractat per cada arrendatari.
  • Servei de canvi de roba a l’apartament prestat a l’entrada i a la sortida del període contractat per cada arrendatari.
  • Servei de neteja de les zones comunes de l’edifici (portal, escales i ascensors) així com de la urbanització en què està situat (zones verdes, portes d’accés, voreres i carrers).
  • Serveis d’assistència tècnica i manteniment per a eventuals reparacions de lampisteria, electricitat, cristalleria, persianes, serralleria i electrodomèstics.

Per conèixer com tributa el lloguer turístic podeu accedir el següent link

Back To Top