Tràmits telemàtics dels autònoms

Tràmits telemàtics dels autònoms

Des del dia 1 d’octubre d’aquest any els tràmits telemàtics dels autònoms seran obligats amb la Seguretat Social per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de les notificacions electròniques.

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) disposa de dos canals electrònics a través dels quals l’autònom podrà realitzar les seves gestions:

Des del dia 1 d’octubre d’aquest any el treballador autònom estarà obligat a realitzar els tràmits amb la Seguretat Social per via electrònica, inclosa la recepció i signatura de les notificacions electròniques. 

Canals per cumplir amb l’obligació de realitzar tràmits telemàtics dels autònoms

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) disposa de dos canals electrònics a través dels quals l’autònom podrà realitzar les seves gestions: 

a) Certificat digital. Personalment, l’autònom pot realitzar aquests tràmits telemàtics amb la TGSS a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social si disposa del seu  certificat digital, DNI-electrònic activat o CLAU-permanent. 

b) Sistema RED. A través d’aquest sistema, la Gestoria Luis, com autoritzat RED, actua com representant de l’autònom únicament per gestions pròpies de la seva l’activitat. Per l’assignació o des-assignació de l’autònom a un autoritzat RED es imprescindible que estigui vigent el seu certificat digital, DNI-electrònic o CLAU-permanent. 

En cas de no  disposar del certificat digital  i estigui interessat, posis en contacte amb Gestoria Luis: Benjamí del Pozo; 937961031 ext.: 118, benjamin.delpozo@luis.cat

 

Newsletter