Sentència del Tribunal Suprem sobre les hipoteques

El canvi de criteri del Tribunal Suprem en relació a qui ha de pagar l’impost d’Actes Jurídics Documentats, aplicat a les hipoteques.

Davant les últimes informacions aparegudes després de la Sentencia publicada pel Tribunal Suprem en relació a qui ha de pagar l’impost sobre Actes Jurídics Documentats volem fer les següents puntualitzacions:

  • El dijous passat, dia 18, es dona a conèixer la sentencia pel propi Tribunal de que el subjecte passiu de l’impost en el cas de préstecs amb garantia hipotecaria és l’entitat bancària prestamista i no el client que rep el préstec. La explicació és molt senzilla: el beneficiari de la garantia no és el client, que rep els diners, sinó l’entitat bancaria que rep una garantia, que inscriu en el registre de la propietat per tal de que sigui efectiva.
  • Això vol dir que, a partir d’ara, qui es farà càrrec de l’impost, a no ser que es canviï la norma, seran les entitats i no els clients. I que, tots aquells que han liquidat aquest impost en el darrers 4 anys tenen dret a sol·licitar una devolució d’ingressos indeguts a l’Agencia Tributària de la Comunitat Autònoma on hagi fet l’ingrés. En el cas de Catalunya, a l’Agència Tributària de Catalunya. Hi ha qui diu que no només es pot demanar la devolució dels impostos pagats (en la data de constitució de la hipoteca) durant els darrers 4 anys, sinó també, de tots aquells préstecs que encara siguin vigents a data d’avui. S’haurà de veure la interpretació definitiva del tribunal, però a nosaltres ens a sembla una interpretació massa agosarada.

Fins aquí l’explicació de la sentencia. El problema és que l’endemà, el dia 19, el President del tribunal suspèn la sentència, (“Dejar sin efecto …. ”) i ho deixa a la consideració, una altra vegada, del Ple del mateix Tribunal. És per això que, podem fer les següents recomanacions:

  • A data d’avui la sentencia està suspesa i no és d’aplicació. És per això que, hem de quedar a l’espera de la decisió definitiva abans de procedir a fer una reclamació formal a la Agència Tributària. Que en tot cas, si ens trobem a la data de 4 anys des de la formalització de la hipoteca i al pagament del impost, seria recomanable fer un recurs abans de que es doni per prescrita la reclamació.
  • No està clar qui és el subjecte passiu d’aquest impost per les hipoteques que s’hagin de signar d’avui cap endavant.

I com a curiositat, saber que, qui ha promogut aquest recurs contra l’administració de l’estat és la pròpia Administració, en aquest cas una empresa pública municipal de la localitat de Rivas-Vaciamadrid de la Comunitat Autònoma de Madrid.

En qualsevol cas, estem a la vostra disposició per les consultes que creieu oportunes en relació a aquest impost de les hipoteques.


Què haig de fer ara per saber més sobre aquest tema?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter