La retenció dels professionals al 15% i del 19,5% per altres rendes.

Retenció dels professionals al 15%

La retenció dels professionals al 15%

El R.D.L. 9/2015 va establir que els percentatges de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments derivats d’activitats professionals siguin del 15% en lloc del 19% que es venia aplicant, estenent-se per a tots els professionals aquest tipus del 15% que fins llavors solament s’aplicava a certs professionals amb facturació reduïda.

En el cas dels contribuents que iniciïn les activitats professionals, el tipus de retenció serà del 7% i no del 9% com fins llavors. S’aplicarà aquest tipus en el període impositiu de inici d’activitats i en els dos següents.

També, i amb els mateixos efectes, el percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d‘impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, serà del 15%.

La rentención dels lloguers i altres rendes al 19,5%

Lloguers.

 • Els percentatges de retenció i ingrés a compte que durant la primera meitat de l’any 2015 va estar establerts en el 20%, a partir del 12 juliol del 2015 aquest percentatge de retenció o ingrés a compte va passar a ser del 19.5%.

Rendiments del capital mobiliari.

També s’aplica el tipus del 19,5% a:

 • Assegurances d’estalvi.
 • Dividends de participació en fons propis d’entitats.
 • Comptes corrents i dipòstis financers.
 • Rendiments de la propietat intelectual i industrial.
 • Arrendament de bens mobles.

Guanys patrimonials.

 • La transmisió d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva.
 • La transmisió de drets de suscripció.
 • Els premis de loteria i concursos.

Administradors de societats de facturació inferior a 100.000 també al 19,5%.

Pels administradors de societats amb una facturació inferior a 100.000 euros anuals també es va rebaixar del 20% al 19.5% el tipus de retenció. No varien els tipus pels administradors de societats amb major volum de negoci.

Modificació dels tipus de retenció en els rendiments del treball.

El R.D.L. 9/2015 estableix que els tipus de retenció dels rendiments del treball es regularitzaran en els primers rendiments que s’abonin a partir del 12 de juliol del 2015, per tant ja és d’aplicació en les nòmines de juliol. No obstant, per les empreses que no puguin adaptar els seus programes de confecció de nòmines durant aquests últims dies de juliol, estableix la possibilitat que la modificació es pugui realitzar en les nòmines d’agost.

ENLLAÇ AMB EL QUADRE DE RETENCIONS DE L’AGENCIA TRIBUTARIA. 


Què haig de fer ara per saber més sobre aquest tema?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter