Requisits contracte de pràctiques per treballador i empresa

Requisitos contrato de prácticas requisits contracte de pràctiques

Un contracte en pràctiques permet que joves talents puguin incorporar-se al món laboral reduint de forma significativa els costos per a l’empresa. Aquesta opció és altament recomanable per a empreses que requereixen de mà d’obra sense experiència prèvia en el seu sector i que estan disposades a invertir en formació als seus empleats.  En la següent entrada t’expliquem els requisits contracte de pràctiques per treballador i empresa.

El principal benefici pel treballador és la d’obtenir experiència en un sector determinat tot i que moltes vegades les condicions econòmiques no són les més favorables. El benefici per les empreses és el d’alleujar els costos de seguretat social i salaris al mateix temps que avaluar si aquests treballadors és l’adequat per acabar formant part de la plantilla a temps complet. No obstant això, només podran accedir a aquest contracte si tant empresa com a treballador compleixen amb certs requisits. Saps en quins casos pots realitzar un contracte en pràctiques? O quines obligacions i drets tens? A continuació et resolem aquests dubtes:  

Requisits contracte de pràctiques pel treballador

Tots aquells professionals que desitgin treballar amb un contracte en pràctiques hauran de tenir un títol formatiu sense que hagin transcorregut més de 5 anys després de la seva obtenció. Això inclou un títol universitari, formació professional, certificat de professionalitat o qualsevol títol reconegut apte per al desenvolupament professional. No obstant això, el període de temps s’ampliarà a 7 anys en cas de discapacitat.  

Requisits contracte de pràctiques per a l’empresa

  • Durada del contracte en pràctiques

Un contracte en pràctiques pot tenir una durada d’entre 6 mesos i 2 anys. Seran els convenis col·lectius qui determinaran la durada de les pràctiques segons el sector de treball. Si el contracte en pràctiques tingués una durada inferior a dos anys, aquest es podrà prorrogar sempre que no s’excedeixi dels límits establerts, sigui una o més empreses on l’empleat hagi treballat.

  • Jornada laboral

El treballador amb contracte en pràctiques pot realitzar la mateixa jornada laboral que els treballadors habituals amb altres tipus de contractes. Així, podrà realitzar jornada laboral completa o jornada laboral parcial. No obstant, en aquest últim cas, el contracte haurà d’especificar les hores de treball i la seva distribució al llarg de l’any.

  • Salari pel treballador

Un empleat amb contracte en pràctiques haurà de cobrar com a mínim el 60% del salari d’un treballador que ocupi el mateix treball durant el primer any. A partir del segon any, el seu sou ha de ser retribuït amb mínim un 75% del salari ordinari. La remuneració vindrà especificada en el conveni col·lectiu utilitzat per a l’ocasió. Cal afegir que en cap cas el salari d’un treballador amb contracte en pràctiques serà inferior al salari mínim interprofessional.

  • Altres formalitats

L’empresa ha d’utilitzar el model oficial de contracte en pràctiques amb el logotip del Ministeri d’Ocupació i S.S. Han d’aparèixer les dades de l’empresa i del treballador, així com els altres aspectes anteriorment comentats. El treballador sota un contracte de pràctiques haurà de tenir un tutor assignat. Aquest marcarà les directrius del treball i serà qui farà el seguiment de les tasques realitzades. Un cop finalitzat el període de pràctiques, el treballador rebrà un certificat conforme ha realitzat les seves pràctiques: les tasques que ha exercit, la durada, etc.

 


 

Què haig de fer ara si tinc més dubtes i vull saber-ne més?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre videoblog on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter