Obligacions fiscals octubre 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el  mes d’octubre.

 

 

Fins al 6 d’octubre

 

COMPTABILITAT-DECLARACIONS FISCALS 3er TRIMESTRE:

 

El termini per domiciliar les declaracions d’aquest trimestre acaba el diumenge, dia 15. Us recordem que el dijous dia 12 és festiu. Per això, cal que:

 

             – Els clients que ens tingueu confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les empreses, haureu de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 6 d’octubre.

 

 

       – Aquelles empreses i persones que fem la presentació de les declaracions, haureu de facilitar-nos la informació abans del dia 6 d’octubre.

 

 

 

Fins al 13 d’octubre

 

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

  • Setembre 2023. Obligats a subministrar informació estadística
 

Fins al 20 d’octubre

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar

abans del dia 11 d’octubre.

 

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Setembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Tercer trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

 

Pagaments Fraccionats Renda

 

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

  • Segon pagament fraccionat IS 2023

 

IVA

  • Setembre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
  • Tercer trimestre 2023. Autoliquidació: 303
  • Tercer trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
  • Tercer trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

 

Impostos mediambientals

       ·         Setembre 2023 i segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

      ·        Tercer trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació 587

          ·         Tercer trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

 

 

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia 25 d’octubre.

 

IVA

            ·         Setembre 2023. Autoliquidació: 303

 

 

 

Fins al 31 d’octubre

Si les declaracions son a pagar, s’hauran de presentar per domiciliar abans del dia 25 d’octubre.

 

IVA

 

           ·    Setembre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

  • Tercer trimestre 2023. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

 

 

Compte corrent tributari

  • Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2024: CCT (compte corrent tributari)

La renúncia s’ha de formular en el model de “Sol·licitud d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Newsletter