Obligacions fiscals maig 2023

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes de maig.

 

 

Des de l’11 d’abril fins al 30 de juny

 

RENDA I PATRIMONI 2022

 

      · Presentació per Internet de les declaracions de renda 2022 i patrimoni 2022.

 

          Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny.

 

Iniciarem la campanya de confecció i presentació de la declaració de renda el dia 24 d’abril. Per això, ja podeu demanar hora, al telèfon habitual 937961031 o al mail de la Gemma (gemma.colomer@luis.cat) o d’en Jordi (jordi.martinez@luis.cat). 

 

Recordeu que per confeccionar la declaració ho farem de forma presencial, telefònica o per videoconferència, sempre prèvia la vostra sol·licitud.

 

Fins al 12 de maig 

 

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

  • Abril 2023. Obligats a subministrar informació estadística

 

Fins al 22 de maig 

 

Renda i Societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les Institucions d’Inversió Col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

  • Abril 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
  • Abril 2023.  Declaració mensual recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349.
 

Impostos mediambientals

    · Abril 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592

 

Fins al 30 de maig

 

IVA

           ·  Abril 2023. Autoliquidació: 303

Fins al 31 de maig

 

IVA

  • Abril 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

 

Newsletter