Obligacions fiscals febrer 2024

A continuació us recordem les declaracions tributàries a presentar durant el propers dies del mes de febrer.

 

Fins al 12 de febrer


INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Gener 2024. Obligats a subministrar informació estadística

 

Fins al 20 de febrer


Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i activitats econòmiques, rendes d’arrendament d’immobles urbans i rendiments de capital mobiliari.

Gener 2024. Grans empreses: model 111, 115, 123, 216.

 

IVA

Gener 2024. Declaració mensual recapitulativa d’operacions intracomunitàries: model 349

 

Impostos mediambientals

 • Gener 2024. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: model 592

 

Fins al 29 de febrer


IVA

Gener 2024. Autoliquidació: model 303

 • Gener 2024. Autoliquidació: model 303
 • Gener 2024. Finestreta única – Règim d’importació: model 369

 

Impost sobre societats

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural.
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, en els primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

 

Declaració anual d’operacions amb tercers

Any 2023: model 347

Necessitem que ens feu arribar abans del divendres dia 16, la següent informació, tant de clients com de proveïdors:

 • Nom
 • NIF
 • Codi postal
 • Import 1er trimestre
 • Import 2on trimestre
 • Import 3er trimestre
 • Import 4rt trimestre

 

Només hem de declarar aquells clients o proveïdors que el conjunt de les seves operacions sigui superior als 3.005,06 euros en un any.

No cal que envieu còpia de les factures només necessitem el resum de la informació que us demanem.

Pel que fa als ingressos de lloguers recordar-vos que només es declaren al 347, els lloguers de locals que no portin retencions, en aquests casos necessitarem la referència cadastral.

Newsletter