Obligacions fiscals 3T 2020

Abans del 15 d’octubre s’hauran de presentar les seguents declaracions tributàries:

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball i de les activitats econòmiques dels mòduls.
 • Retencions sobre el capital mobiliari.
 • Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans. Cal ens comuniquin l’import de les retencions practicades durant aquest trimestre, tenint en compte les actualitzacions de renda respecte al trimestre anterior.
 • Pagaments fraccionats de les activitats empresarials i professionals (estimació objectiva i directe).
 • IVA. (Impost sobre el Valor Afegit)
 • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.
 • Impost sobre Societats (2on pagament fraccionat).
 • Retencions de professionals i comissionistes. Per tal de complimentar la declaració de retencions a compte de lRPF ens heu de facilitar les retencions dels professionals i comissionistes abans del dia 10.​​

 

 

https://youtu.be/sEvkPJ_HSEs​

 

 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA

Abans del dia 21 s’ha de presentar l’impost sobre les estades en establiments turístics d’acord amb la llei 5/2017 de 28 de març, que és una quantitat fixa per el número de pernoctacions fetes en hotels o habitatges d’ús turístic.Recordeu que:

 • l’obligat al pagament és la persona física que ha fet l’estada,
 • s’ha de repercutir en la factura, i
 • qui ha d’ingressar l’impost és la persona física o jurídica titular de l’establiment o equipament.

 

COMPTABILITAT

Estimació directe normal i directe simplificada.

Els clients que ens tinguin confiada la gestió de la COMPTABILITAT de les seves empreses, hauran de facilitar-nos les dades i documentació necessària per a la preparació del tancament del trimestre abans del dia 10.

Llibres registre d’ingressos, despeses i béns d’inversió.

Recordem que aquelles persones físiques que exerceixin una activitat empresarial o professional, que tributin en règim d’estimació directa simplificada o per estimació objectiva, l’obligació de portar els llibres següents:

 • Directa simplificada: Llibre d’ingressos. Llibre de despeses. Llibre de bens d’inversió.
 • Objectiva (MÒDULS): Llibre de despeses, llibre de bens d’inversió.

 

 

Newsletter