Obligacions tributàries del mes de Gener.

A continuació li recordem les declaracions tributàries a presentar durant els propers dies;

Fins al 15 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 1. Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 111)
 2. Retencions sobre el capital mobiliari (model 123)
 3. Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 115)

Fins al 25 de gener. Liquidació del 4rt. Trimestre corresponent a:

 1.  Pagament fraccionat de l’IRPF, tant en estimació objectiva com en directa (models 131 i 130)
 2.  Impost sobre el Valor Afegit (models 303)

Fins al 30 de gener.

 1. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349)
 2. Resum anual de l’IVA (model 390)

Fins al 2 de febrer. Resums anuals corresponents a:

 1. Retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball (model 190)
 2. Retencions sobre el capital mobiliari (model 193)
 3. Retencions sobre els arrendaments d’immobles urbans (model 180)

També fins al 2 de febrer:

 1. Declaració anual de donacions amb dret a deducció (model 182)
 2. Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció d’IVA (prorrata) diferent del fixat com a definitiu l’any anterior.
 3. Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d’entitats de nova o recents creació. Model 165.
Newsletter