Nou sistema de gestió de l´IVA : Subministrament immediat d’informació

Per grans empreses i empreses inscrites en el règim de devolució mensual

El passat dia 6 de desembre es va publicar en el BOE el nou sistema de gestió de l’IVA, basat en el Subministrament Immediat d’Informació (SII), que afecta al següent col·lectiu a partir d’avui mateix i, en especial, a partir de l’1 de juliol d’aquest any 2017:

  • Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros).
  • Empreses inscrites en el règim de devolució mensual del IVA (REDEME).

El nou sistema suposa que els contribuents afectats, a partir del dia 1 de juliol, hauran d’enviar els detalls dels registres de facturació a través de la seu electrònica de la AEAT, en un termini màxim de 8 dies de de l’expedició de la factura o des del registre comptable en el cas de les factures rebudes. A partir de l’1 de gener de 2018 s’hauran de enviar en el termini de 4 dies.

El passat dia 6 de desembre es va publicar en el BOE el nou sistema de gestió de l’IVA, basat en el Subministrament Immediat d’Informació (SII), que afecta al següent col·lectiu a partir d’avui mateix i, en especial, a partir de l’1 de juliol d’aquest any 2017:

–      Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros).

–      Empreses inscrites en el règim de devolució mensual del IVA (REDEME).

El nou sistema suposa que els contribuents afectats, a partir del dia 1 de juliol, hauran d’enviar els detalls dels registres de facturació a través de la seu electrònica de la AEAT, en un termini màxim de 8 dies de de l’expedició de la factura o des del registre comptable en el cas de les factures rebudes. A partir de l’1 de gener de 2018 s’hauran de enviar en el termini de 4 dies.

Els llibres que s’hauran d’enviar a traves d’un portal web o d’un formulari electrònic pendent d’aprovar amb una ordre ministerial, seran els següents:

–      Llibre registre de factures emeses,

–      Llibre registre de factures rebudes,

–      Llibre registre de béns d’inversió, i

–      Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Les empreses acollides al nou sistema gaudiran dels següents avantatges:

–      S’amplia el termini de presentació de la declaració del dia 20 al 30 del mes següent,

–      Queden exonerades de la presentació del model 347 de declaració anual d’operacions amb terceres persones,

–      Queden exonerades de la obligació de presentació del model 340 i també del model de resum anual d’IVA 390.

Abans del 1 de gener del 2018, s’hauran d’enviar els registres de facturació del primer semestre de 2017.

Tot i que el termini d’alta o renúncia al REDEME va acabar el 30 de novembre de 2016, no està previst, de moment, que aquelles empreses que estan voluntàriament en aquest règim puguin renunciar-hi abans de la obligació de presentació del registre de facturació a partir de l’1 de juliol.

Donada la importància d’aquest canvi de gestió del IVA, i preveient la incorporació al sistema de la resta de subjectes passius, us anirem informant de les novetats que es produeixin en aquest àmbit concret.

 

 

Newsletter