Les comunitats de propietaris i les comunitats de bens rebran de forma telemàtica les notificacions d’hisenda.

TOTES HAURAN DE DISPOSAR DE CERTIFICAT DIGITAL.

El 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques.

Quines són les entitats sense personalitat jurídica? Les comunitats de bens, les herències jacents i les comunitats de propietaris.

Aquesta relació electrònica es refereix tant a les notificacions com a la presentació de documents. Per tant aquestes entitats, comunitats de bens, comunitats de propietaris i herències jacents, ja no rebran en paper les notificacions que Hisenda els hi pretengui fer arribar. Per això, hauran d’obtenir el el seu certificat digital i controlar la recepció de les notificacions de Hisenda per via electrònica.

Newsletter