Les comunitats de propietaris i les comunitats de bens rebran de forma telemàtica les notificacions d’hisenda.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

TOTES HAURAN DE DISPOSAR DE CERTIFICAT DIGITAL.

El 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei obliga, entre d’altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les administracions publiques.

Quines són les entitats sense personalitat jurídica? Les comunitats de bens, les herències jacents i les comunitats de propietaris.

Aquesta relació electrònica es refereix tant a les notificacions com a la presentació de documents. Per tant aquestes entitats, comunitats de bens, comunitats de propietaris i herències jacents, ja no rebran en paper les notificacions que Hisenda els hi pretengui fer arribar. Per això, hauran d’obtenir el el seu certificat digital i controlar la recepció de les notificacions de Hisenda per via electrònica.

Newsletter