L’any 2011 és obligatori pagar la quota de la Cambra de Comerç

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
logo con letras Gestoria Luis Mataro
Si be, el Reial Decret llei 13/2010 de 3 de desembre eliminava l’obligatorietat de les empreses de pertànyer a la Cambra de Comerç,  l’any 2011 s’haurà de pagar el recurs cameral o “quota” de la Cambra de Comerç.
 
La Disposició Transitòria Primera del referit Reial Decret, estableix que no seran exigibles les quotes corresponents a l’exercici 2010, però s’ha de tenir en compte que durant l’any 2011, el recurs cameral que es paga és el corresponent a l’exercici 2009. Per tant durant l’exercici 2011 és obligatori el pagament del recurs cameral.
Per les empreses amb una facturació igual o superior a 10 milions d’euros, fins l’any 2012 serà obligatori el pagament del recurs cameral.
Per que durant l’exercici 2012 no es meriti el recurs cameral, no serà necessari comunicar la baixa a la Cambra de Comerç, dons des del 1 de gener de 2011, únicament seran membres aquelles empreses que lliurament ho decideixin.

Newsletter