Inspecció de treball; El lliure de visites deixa de ser obligatori.

La Llei 23/2015 de 22 de juliol ha eliminat l’obligació a les empreses d’adquirir el Llibre de Visites. Les diligències es faran en el document que aportarà el propi inspector de treball.

No obstant, les empreses que ja disposen del Llibre de Visites l’hauran de conservar i les diligències de noves actuacions de la Inspecció de Treball es realitzaran en aquest. Si s’ha extraviat, les diligències es faran en un document autocopiatiu que aportarà l’inspector.

Newsletter