Incompatibilitat entre jubilació i activitat professional

Incompatibilitat entre jubilació i activitat professional

La regulació entre la incompatibilitat entre jubilació i activitat professional es va formalitzar en el BOE l’Ordre TIN/1362/2011 de 23 de maig per la qual es declarava la incompatibilitat de percebre  la pensió de jubilació de la Seguretat Social i l’exercici d’activitat dels professionals col·legiats. Fins ara els professionals que estaven cotitzant en el règim general públic i alhora en una mutualitat de previsió social substitutiva del règim especial de treballadors autònoms (RETA), una vegada que passaven a cobrar la pensió de jubilació pública podien seguir exercint la seva activitat professional.

A qui afecta la incompatibilitat entre jubilació i activitat professional?

Metges, advocats, arquitectes, enginyers, gestors administratius han vist com de cop i volta han de canviar les seves perspectives de jubilació; o no es jubilen o han de deixar la seva activitat professional. La norma entra en vigor l’1 de juliol de 2011, sense efectes retroactius, per la qual cosa els qui ja estiguin cobrant la pensió de jubilació, la podran compatibilitzar amb l’exercici liberal professional. Tampoc afecta a les persones que en aquesta data haguessin complert els 65 anys encara que encara no s’hagin jubilat.

Col·legis professionals i Mutualitats han decidit recórrer l’Ordre basant-se entre altres arguments en la vulneració del principi de seguretat jurídica atès que molts professionals van planificar les seves aportacions a la Seguretat Social i a la Mutualitat tenint en compte la normativa que els permetia seguir exercint la seva professió després de jubilar-se com a assalariats.


Què haig de fer ara si tinc més dubtes sobre aquest tema?

  1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
  2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
  3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
  4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter