Implicacions del Brexit a l’ecommerce

brexit ecommerce

¿Quines implicacions té el Brexit al teu ecommerce?

Finalment ha arribat la data en què s’ha fet efectiu el Brèxit. Arribats aquest punt volem deixar clar que la situació actual empitjora substancialment la situació que hi havia fins ara. Això és degut al fet que els tràmits administratius que s’hauran de dur a terme a partir d’ara són molt més laboriosos que els tràmits que s’havien de dur a terme fins ara. Però, ¿t’has parat a pensar com t’afectarà el Brexit a l’ecommerce, a les teves vendes i negocis amb el Regne Unit? 

En aquest article ens agradaria parlar de tres conceptes clau que hem de tenir en compte a l’hora d’afrontar aquesta nova situació:

  • Règim transitori
  • Venta de mercaderies
  • Importacions
  • Exportacions
  • Implicacions per l’Ecommerce
  • Prestació de serveis

Implicacions del Brexit per l'ecommerce

Règim transitori

El règim transitori té dues implicacions importants:

Tota mercaderia que ha sortit abans del 31 de desembre d’Espanya s’ha de considerar com a operació intracomunitària encara que la seva arribada de destí sigui posterior aquesta data.

La devolució de l’IVA suportat. Si hem suportat IVA, per exemple, per haver assistit a una fira durant el 2020 al Regne Unit, i la devolució es podia sol·licitar abans del 30 de setembre de l’any següent, el termini s’escurça fins al 31 de març. Per tant la devolució de l’IVA suportat es podrà demanar fins al 31 de març del 2021.

Venda de Mercaderies

En aquest sentit el Regne Unit passa a ser un país tercer a la Unió Europea i, per tant, el concepte d’entrega intracomunitària o adquisició intracomunitària desapareix. Seran exportacions o importacions de mercaderies.

Exportacions

Totes les entregues de mercaderies que vagin al Regne Unit s’hauran de tractar com a exportacions, i hauran de passar per duanes, quedant acreditada la sortida de la mercaderia en qüestió.

Importacions

Desapareix el concepte de NIF intracomunitari del Regne Unit i desapareix el model 349 Declaració Informativa d’Operacions Intracomunitàries. Per tant, tot el que eren adquisicions intracomunitàries passaran a ser importacions que hauran de tributar un IVA d’importació en el moment de passar per la frontera o duanes. Això sempre que no estiguem inscrits en el REDEME, Règim de Devolució Mensual d’IVA i inscrits també en el règim d’IVA diferit. Llavors ingressarem aquest IVA en el moment en què fem la declaració mensual de l’IVA.

En definitiva, el Regne Unit passa a ser un país tercer des del punt de vista de les entregues (exportacions) i les adquisicions (importacions).

Venda de Mercaderies a través de l’ecommerce a partir del Brexit

Sí, el Brexit afectará la teva ecommerce. En referim a les vendes a distància d’una empresa ubicada a Espanya fetes a residents particulars del Regne Unit.

El règim fins a 31 de desembre de 2020 era que s’aplicava IVA espanyol sempre que no es superava el límit de 70.000 lliures, que equival aproximadament a 78.000 euros. Si fèiem vendes a través de l’ecommerce que estaven per sota d’aquesta xifra, l’entrega es considerava feta a Espanya i meritava IVA espanyol i repercutíem a la factura el 21% de l’IVA espanyol, que cobràvem del client de Regne Unit i havíem d’ingressar a Espanya. Si se superava aquest límit, estàvem obligats a donar-nos d’alta al Regne Unit i pagar l’IVA allà.

¿Què passa a partir d’ara? De moment no hi ha una xifra establerta a partir de la qual és necessària donar-se d’alta per declarar l’IVA al Regne Unit. En principi es creu que la xifra es mantindrà, tot i això estem a l’espera que el Regne Unit es pronunciï en aquest sentit.

Newsletter