Què constitueix el fet imposable de l’IRPF?

fet imposable de l'IRPF

El fet imposable de l’IRPF constitueix l’obtenció de qualsevol tipus de renda per part del contribuent. Aquestes rendes estan classificades en les següents categories.

Categories de rendes que constitueixen el fet imposable de l’IRPF

 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital.
 • Rendiments d’activitats econòmiques.
 • Guanys i les pèrdues patrimonials.
 • Imputacions de renda que s’estableixen per llei.

No estarà subjecte a aquest impost, la renda que es trobi subjecte a l’Impost de Successions i Donacions.

A efectes de càlcul de l’IRPF les rendes del contribuent es classifiquen en dues parts; la renda general i la renda de l’estalvi que tenen tributacions diferenciades.

Renda general i renda de l’estalvi

 • La renda general comprèn els rendiments i els guanys i pèrdues patrimonials que no formin part de la renda de l’estalvi, així com les imputacions de renda.
 • La renda de l’estalvi comprèn els guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d’elements patrimonials i els següents rendiments del capital mobiliari:
  • Els rendiments obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus d’entitat.
  • Els rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis; interessos de comptes, rendiments derivats d’actius financers, etc, excepte els procedents d’entitats vinculades amb el contribuent que s’integraran en la renda general.
  • Els rendiments procedents d’operacions de capitalització i de contractes d’assegurances de vida o invalidesa.

Què haig de fer ara per saber més sobre aquest tema?

 1. Si tens més dubtes i vols estar tranquil posa’t en contacte de manera gratuïta amb nosaltres i estarem encantats d’assessorar-te.
 2. Si vols seguir-te informant sobre aquest tema i molts més pots consultar de forma gratuïta el nostre blog i videoblog d’actualitat on trobaràs referències sobre aquest tema i molts més.
 3. Si vols conèixer els membres del nostre equip aquí ens tens.
 4. Si t’ha agradat aquest article el pots compartir a LinkedIn, Facebook o Twitter, segur que tens coneguts que els agradarà com a tu.
Newsletter