Es restableix la reducció del 20% de la Seguretat Social per a empleats de la llar

S’havia eliminat al no preveure’s la seva pròrroga en la Llei de Pressupostos

La reducció del 20% en les quotes mensuals que paguen a la Seguretat Social els ocupadors que donen d’alta per primera vegada a treballadors dins del sistema especial per a empleats de la llar va quedar sense efecte al juliol després de no incloure’s la seva pròrroga en l’última llei de Pressupostos. Aquestes bonificacions, vigents des de 2012, s’anaven ampliant en la llei de Pressupostos de cada exercici.

Així, els ocupadors han constatat en els càrrecs mensuals de la Seguretat Social un alça del 20% en les quotes. Aquesta anul·lació no va afectar a les famílies nombroses que han seguit mantenint la bonificació del 25% La primera quota sense bonificació del 20% va ser la del mes de juliol de 2017 i en conseqüència, la TGSS va realitzar el 31 d’ agost de 2017 el càrrec de les noves quotes sense bonificació.

Ara, amb la publicació en el BOE el dia 7 d’octubre del Reial Decret-Llei 14/2017, de 6 d’octubre, la Disposició Addicional Primera torna a establir l’aplicació d’aquesta reducció del 20% amb efectes a partir d’1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2018.

 

 

Newsletter