Es redueix l’IVA en la compra d’habitatges nous.

Des del 20 d’agost i exclusivament fins al 31 de desembre de 2011, les transmissions d’immobles destinats a habitatge nou es beneficiaran de la tributació al tipus superreduït del 4% en lloc del 8% habitual en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) tal com va aprovar el govern mitjançant el Reial decret-Llei 9/2011 de 19 d’agost.

L’IVA solament s’aplica a la compravenda d’habitatges nous. En les segones transmissions d’immobles ( la compra d’habitatges de segona mà) l’impost aplicable és el ITP, el tipus del qual és del 8%. Per tant, un dels majors efectes indesitjats de la mesura és que obligarà als particulars que vulguin vendre el seu habitatge a ajustar encara més a la baixa el preu doncs a aquestes transmissions se li aplicarà el 8% del ITP, el doble de l’impost aplicable als habitatges nous a les quals s’aplicarà el 4% d’IVA.

Newsletter