skip to Main Content
Es Redueix L’IVA En La Compra D’habitatges Nous.
Es Redueix L’IVA En La Compra D’habitatges Nous.

Es redueix l’IVA en la compra d’habitatges nous.

Des del 20 d’agost i exclusivament fins al 31 de desembre de 2011, les transmissions d’immobles destinats a habitatge nou es beneficiaran de la tributació al tipus superreduït del 4% en lloc del 8% habitual en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) tal com va aprovar el govern mitjançant el Reial decret-Llei 9/2011 de 19 d’agost.

L’IVA solament s’aplica a la compravenda d’habitatges nous. En les segones transmissions d’immobles ( la compra d’habitatges de segona mà) l’impost aplicable és el ITP, el tipus del qual és del 8%. Per tant, un dels majors efectes indesitjats de la mesura és que obligarà als particulars que vulguin vendre el seu habitatge a ajustar encara més a la baixa el preu doncs a aquestes transmissions se li aplicarà el 8% del ITP, el doble de l’impost aplicable als habitatges nous a les quals s’aplicarà el 4% d’IVA.

Back To Top