Es prohibeix als comerços el lliurament gratuït de bosses de plàstic

L’apartat 5 de l’article 10 del text refós de la Llei reguladora dels residus, estableix el següent:

“Es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa (1) o de lliurament a domicili (2) de qualsevol material plàstic, inclòs el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, en els punts de venda de mercaderies o productes.”

La mesura és d’aplicació a tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la seva tipologia, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic i està en vigor des del passat 31 de març de 2017.

També defineix que s’enten per bossa de plàstic i bossa de lliurament:

«1) Bossa de caixa: qualsevol bossa utilitzada per a transportar la compra i que es pot portar en una sola mà gràcies a la confecció de les nanses, com ara bosses samarreta, bosses de nansa encunyada, bosses de nanses de plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses de nanses de corda, i qualsevol altre tipus de bossa amb nanses.

»2) Bossa de lliurament a domicili: qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per a transportar i lliurar a domicili la compra de llurs clients.»

La normativa no estableix cap preu mínim ni màxim per les bosses, únicament prohibeix la seva distribució gratuïta (que es regalin). El comerciant ha de vendre les bosses com un producte més i diferenciat al tiquet, al preu que consideri més adient.

L’incumpliment pot comportar la imposició de sancions tipificades com a infracció lleu, amb un import entre 400 i 4000 €.

Segons l’Agència de Residus de Catalunya les bosses de secció, és a dir, aquelles que hi ha a les seccions de fruita i verdura, peix, embotit…entre altres, en els comerços, no estan incloses dins d’aquesta prohibició.

 

Newsletter