Encadenament de contractes temporals. Aclariments sobre la suspensió de la norma.

logo con letras Gestoria Luis Mataro
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Dos punts s’han de tenir en compte respecte a la suspensió de la norma de l’encadenament de contractes temporals de l’article 15.5 del Estatut dels Treballadors;

Primer.- Aquesta mesura no suposa la possibilitat de fer contractes temporals sense cap “causa de temporalitat” recollida per l’Estatut dels Treballadors o els Convenis Col·lectius, perquè en aquest cas el contracte estaria fet en frau de llei, i per tant seria declarat indefinit en cas de ser impugnat davant els tribunals.

Les causes de temporalitat són “la realització d’obra o serveis determinats” i “l’acumulació de feina o l’excés de comandes”. També es poden fer contractes temporals per substituir a treballadors amb dret de reserva del lloc de treball.

Segon.- A més a més, segueix vigent, i no s’ha modificat, l’apartat 1 del mateix article 15 del E.T. Segons aquest article, els contractes laborals per “obra o servei determinats” no podran tenir una durada superior a tres anys ampliable fins a 12 mesos més per conveni col·lectiu i els contractes temporals per “circumstàncies de la produccióno podran tenir una durada superior als 6 mesos dins un període de 12 mesos, o en tot cas, si el Conveni Col·lectiu del sector ho recull, una durada superior a 12 mesos dins un període de 18 mesos.

La infracció de qualsevol de les dos mesures anteriors suposaria que si el treballador a la finalització del contracte demandés a l’empresa, tindria moltes possibilitats que els tribunals declaressin els contractes temporals fets en frau de llei i l’acomiadament com a improcedent.

Newsletter