El rescat d’un pla de pensions.

COM TRIBUTA EL RESCAT DEL PLA DE PENSIONS EN L’IRPF

La tributació del pla de pensions ha estat modificada diverses vegades en el darrers anys. Us volem explicar a continuació com tributa el rescat del pla de pensions en l’impost sobre la renda.

En primer lloc, hem de dir que l’import que es cobra d’un pla de pensions és, des del punt de vista de l’impost sobre la renda, rendiment de treball.

Si l’import que es cobra es fa en forma de renda, vitalícia o temporal, la quantitat cobrada cada exercici tributarà íntegrament com a rendiment del treball, i per tant, se sumarà a la resta de rendiments del treball de l’exercici, ja sigui perquè hem estat treballant o perquè s’ha cobrat una pensió de jubilació.

Si l’import es cobra en forma de capital, és a dir, un import únic per la totalitat del diner estalviat al llarg dels anys, s’integrarà també com a rendiment de treball a l’impost sobre la renda. En aquest cas, i per aquelles quantitats que provinguin d’aportacions fetes abans del 31 de desembre de 2006, tindran una reducció del 40%, i per tant, només s’integraran a la base imposable el 60% de l’import cobrat.

La última modificació de la llei de renda, introdueix noves limitacions temporals a aquesta reducció:

–       Si encara no hem arribat a l’edat de jubilació, tenim 2 anys per cobrar l’import en forma de capital des del moment que es produeixi.

–       Si la nostra edat de jubilació es va produir entre el 2011 i el 2014, tenim 8 anys des del moment de la jubilació per poder cobrar en forma de capital i aplicar la reducció del 40%.

–       Si la nostra edat de jubilació va ésser el 2010 o anterior, tenim fins el 31 de desembre de 2018 per poder rescatar el pla de pensions i gaudir de la reducció del 40%.

L’última cosa a destacar, és que si tenim més d’un pla de pensions en entitats diferents, la reducció s’aplica sobre la totalitat de l’import cobrat en forma de capital en un sol any.

Conclusió. Si hem de rescatar un pla de pensions, i tenim aportacions fetes abans del 31 de desembre del 2006, tenim dret a una reducció del 40% en l’import que tributarà en la renda, però dins un període limitat de temps des de l’edat de jubilació.

Newsletter