El Govern recupera l’Impost sobre el Patrimoni pels anys 2011 i 2012.

El gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni es restableix amb caràcter temporal pels anys 2011 i 2012, havent-se de presentar les declaracions i realitzar els ingressos corresponents a aquests exercicis, respectivament, el 2012 ( el proper mes de juny) i 2013.

L’impost sobre el patrimoni es va aplicar per última vegada en el 2007.

L’impost es mantindrà amb la mateixa estructura que tenia, ja que només es modifiquen les quantitats mínimes exemptes; el mínim exempt s’eleva a 700.000 euros per contribuent (108.000 euros al 2007) ) i el mínim exempt per habitatge habitual s’eleva a 300.000 euros (150.000 euros al 2007).

Haurà de declarar l’impost qui, sense comptar el valor de l’habitatge habitual fins a 300.000 euros, posseeixi accions, béns de luxe, fons d’inversió, dipòsits, deute públic, immobles o altres actius per valor de 700.000 euros després d’haver descomptat els préstecs o hipoteques pendents de pagament.

La data marcada per calcular el patrimoni de la persona és l’últim dia de l’any.

Una de les principals crítiques a aquest impost sosté que el tribut grava especialment a les classes mitjanes, lluny de gravar als autèntics rics, que mantenen el seu capital en societats exemptes del pagament de l’Impost sobre el Patrimoni.

Newsletter