El Govern de Catalunya destinarà més de 2.200 milions d’euros a les empreses catalanes

Segons informa la Web de la Generalitat de Catalunya, amb un acord de Govern de 26 d’abril de 2011, s’ha donat llum verd al Pla d’Activitat Creditícia de l’Institut Català de Finances (ICF), que destinarà més de 2.200 milions d’euros a les empreses catalanes a través de noves línies de crèdit i finançament. El pla té com a objectiu prioritari contribuir a la recuperació econòmica del país i facilitar l’accés al crèdit a les petites i mitjanes empreses amb activitat a Catalunya.

 

El Govern, a través de l’ICF i el grup d’empreses vinculades a l’organisme (ICF Hòlding, IFEM, ICF) obrirà tres línies de crèdit i finançament. En primer lloc, s’obren línies de crèdit per impulsar la inversió de les empreses catalanes que estan fent un esforç significatiu per millorar la seva competitivitat a través de processos d’internacionalització, innovació, eficiència energètica i foment de l’ocupació i la formació. En segon lloc, línies de capitalització per millorar la solvència de les empreses. I, finalment, línies d’avals per facilitar l’increment del finançament del capital circulant.
Les línies de finançament es gestionaran conjuntament amb la resta d’entitats financeres (ICO, bancs i caixes), per tal de potenciar i incrementar l’import total de finançament que es posarà a disposició de les empreses.
Newsletter